Hiệu quả kinh tế từ phát triển các mô hình khuyến nông ở huyện Tư Nghĩa
Thời gian qua, hoạt động khuyến nông đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Tư Nghĩa. Thông qua các mô hình, dự án, công tác khuyến nông đã hỗ trợ, giúp đỡ nông dân về kiến thức kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng vật tư có hiệu quả… Qua đó, đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất và nâng cao thu nhập cho người nông dân ở các địa phương.

Trong 2 vụ sản xuất Đông Xuân và Hè Thu vừa qua, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tư Nghĩa đã phối hợp với UBND xã Nghĩa Trung thực hiện mô hình cánh đồng lớn sản xuất giống lúa Hà Phát 3, tại xứ đồng Bờ Ngoạt, xã Nghĩa Trung, với 45 hộ dân tham gia sản xuất, với quy mô 5,5 ha.

 

Các đại biểu tham quan mô hình sản xuất giống lúa Hà Phát 3 ở xã Nghĩa Trung

Tham gia thực hiện mô hình sản xuất giống lúa Hà Phát 3, anh Nguyễn Vinh, ở thôn La Châu, xã Nghĩa Trung cho biết: giống lúa này bước đầu cho thấy phù hợp với chân ruộng ở địa phương, ít sâu bệnh, không gây ngã đổ mà năng suất lại cao, người dân rất vui mừng.

Qua theo dõi mô hình sản xuất giống lúa Hà Phát 3 cho thấy, giống lúa này có thời gian sinh trưởng từ 90 đến 95 ngày, phù hợp với cơ cấu giống ở địa phương; tính chống chịu sâu bệnh và ngã đổ tốt; năng suất sau khi gặt mẫu đạt 65 tạ/ha, cao hơn giống đại trà khoảng 5 tạ/hạ; chất lượng cơm tương đối ngon; giảm lượng phân đạm từ 260 kg/ha xuống còn 220 kg/ha; chi phí thuốc bảo vệ thực vật ít hơn. Kết quả hạch toán kinh tế cho thấy, sau khi trừ tất cả các chi phí thì giống lúa Hà Phát 3 cho hiệu quả hơn hẳn so với giống đối chứng; lãi thực hiện mô hình này trên 12 triệu đồng/ha, cao hơn so với giống sản xuất đại trà gần 4 triệu đồng/ha.

Mô hình nuôi gà thả vườn, quy mô trang trại an toàn dịch bệnh ở xã Nghĩa Kỳ

Cũng trong năm 2018, Trạm Khuyến nông huyện Tư Nghĩa đã phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi thực hiện mô hình chăn nuôi gà ta thả vườn, quy mô trang trại vừa và nhỏ đảm bảo an toàn dịch bệnh tại xã Nghĩa Kỳ. Mô hình có 3 hộ dân tham gia, quy mô 1.000 con gà, giống gà Cao Khanh. Mô hình được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 12/2018. Tham gia mô hình, các hộ dân được Trung tâm khuyến nông tỉnh hỗ trợ 100% con giống, 30% giá trị thức ăn, thuốc thú y và được cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Tư Nghĩa hướng dẫn kỹ thuật. Với mức giá bán 65 ngàn đồng/kg như hiện nay, sau khi trừ tất cả các chi phí, nông dân thu lãi gần 10 triệu đồng. Mô hình đã góp phần nâng cao kiến thức chăn nuôi gà sạch, an toàn cho người nông dân; đồng thời, cung cấp sản phẩm gà sạch, an toàn cho người tiêu dùng.

Mô hình trồng bưởi da xanh cải tạo vườn tạp đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ở huyện Tư Nghĩa

Theo báo cáo của Trạm khuyên nông huyện Tư Nghĩa, trong năm 2018, huyện Tư Nghĩa đã đầu tư thực hiện 10 mô hình khuyến nông mang lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình 3 giảm 3 tăng áp dụng giống lúa thuần; mô hình trồng nấm bào ngư; nuôi thâm canh bò vỗ béo, bò thịt; trồng mới keo lai mô; mô hình chăm sóc keo lai mô năm 1; mô hình nuôi lươn không bùn; nuôi dê sinh sản; mô hình 3 giảm 3 tăng áp dụng giống lúa thuần; chương trình dự án cải tiến nâng cao chất lượng giống bò thịt; và mô hình học tập kinh nghiệm.

Cũng trong năm 2018, huyện Tư Nghĩa cũng được Trung tâm Khuyến nông tỉnh đầu tư thực hiện mô hình phát triển chăn nuôi gà ta thả vườn quy mô trang trại vừa và nhỏ đảm bảo an toàn dịch bệnh tại xã Nghĩa Kỳ, quy mô 1.000 con. Qua thực hiện các mô hình khuyến nông của huyện và tỉnh đầu tư trên địa bàn huyện Tư Nghĩa cho thấy, các mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, giúp người nông dân có cơ hội vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên chính quê hương mình.

Ông Đặng Văn Tùng- Phó trưởng Trạm khuyến nông huyện Tư Nghĩa cho biết: nhằm phát huy vai trò, hiệu quả công tác khuyến nông trong phát triển sản xuất nông nghiệp, thời gian tới, Trạm khuyến nông huyện tiếp tục chú trọng triển khai các mô hình áp dụng giống mới, vật nuôi mới, có chất lượng cao, quy mô lớn nhằm tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đủ sức cạnh tranh trên thị trường, phù hợp với tiềm năng, lợi thế, tập quán sản xuất của nông dân ở các địa phương.

Có thể nói rằng, từ kết quả thực hiện các mô hình, dự án khuyến nông ở huyện Tư Nghĩa đã tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận kiến thức cơ bản trong chăn nuôi, trồng trọt, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành những trang trại, gia trại sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Hà My (Đài Truyền thanh huyện Tư Nghĩa)

 

Các tin, bài khác