Các Hội thành viên >> Hội Luật gia
(Đăng lúc: 20/12/2016 10:32:30 AM)
Hội Luật gia
Hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi là tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp đặc thù dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, là thành viên của UBMTTQVN tỉnh, thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Hội được UBND tỉnh Quảng Ngãi thành lập năm 1995 tại Quyết định số 1906/QĐ-UB ngày 25/11/1995.

Khi vừa thành lập. Ban Chấp hành lâm thời của Hội gồm 7 Luật gia được Hội Luật gia Việt Nam công nhận tại Quyết định số 37/HLGTW ngày 22/12/1995 do Luật gia Lê Công Hòa, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp làm Chủ tịch; Luật gia Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh làm Phó Chủ tịch.

Từ khi thành lập đến nay, Hội Luật gia tỉnh đã qua 3 kỳ đại hội:

- Đại hội lần thứ I (1998-2003) với 7 ủy viên Ban Chấp hành do Luật gia Lê Công Hòa làm Chủ tịch;

- Đại hội lầm thứ II (2004-2009) gồm 7 ủy viên Ban Chấp hành, Luật gia Lê Công Hòa tái nhiệm Chủ tịch;

- Đại hội lần thứ III (2009-2014) gồm 18 ủy viên Ban Chấp hành, Luật gia Bùi Thị Lệ Thủy – Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp được bầu làm Chủ tịch; Luật gia - Luật sư Hà Văn Huy làm Phó Chủ tịch Thường trực.

Ban Chấp hành Hội Luật gia nhiệm kỳ 2014 -2019

Đến nay hội có 18 tổ chức trực thuộc (06 Hội Luật gia cấp huyện, 11 chi hội trực thuộc và 01 trung tâm tư vấn pháp luật) với 648 hội viên. Từ năm 2006 UBND tỉnh phân bổ cho Văn phòng Hội Luật gia tỉnh 03 biên chế sự nghiệp. Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội được thành lập và đi vào hoạt động cuối năm 2008 theo Nghị định số 77/2008/NĐ-CP về “tư vấn pháp luật”, do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm.

Nhiệm vụ của Hội Luật gia tỉnh thực hiện theo quy định của điều lệ Hội Luật gia Việt Nam. Đồng thời, với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Ban Bí Thư đã ban hành các chỉ thị đối với tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 14/4/1988, Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 19/4/1993, Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20/9/1994, Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 và kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2013 về “tổng kết chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị”; Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia Việt Nam”. Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành công văn số 1039-CV/Tu ngày 24/3/2008 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia” và báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 56 của Bộ Chính trị do đồng chí Bí thư tỉnh ủy ký báo cáo số 47-BC/TW ngày 14/7/2011. Về quản lý nhà nước đối với Hội Luật gia Việt Nam, Chính phủ ban hành Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg ngày 09/4/2001 và được thay thế bằng chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 về “thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia trong giai đoạn mới”. Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ, chủ tịch UBND tỉnh đã ký báo cáo số 241/BC-UBND ngày 24/9/2012. Ngoài những văn bản nêu trên còn nhiều văn bản khác. Theo đó, nhiệm vụ của Hội Luật gia được phân thành 05 nhóm nội dung với 11 hoạt động cụ thể (trích nguyên văn chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ):

1. Xây dựng chính sách pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, tham gia các hoạt động cải cách tư pháp, hòa giải ở cơ sở, tư vấn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp pháp lý ngoài cơ chế nhà nước;

2. Tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, giám sát việc thi hành pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tư vấn giải quyết khiếu nại, giải quyết tranh chấp nhà nước ngoài cơ chế nhà nước;

3. Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của Hội; xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý phù hợp với chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Đảng và Nhà nước;

4. Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng tuyển chọn một số chức danh tư pháp, hội thẩm nhân dân và các hoạt động tư pháp khác theo quy định của pháp luật;

5. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác giữa Hội Luật gia Việt Nam với các tổ chức và cá nhân luật gia tiến bộ của các nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại nhân dân; vận động luật gia là người Việt Nam định cư nước ngoài đoàn kết, góp phần xây dựng đất nước.

Tóm tắt những kết quả đạt được như sau:

+ Tham gia xây dựng pháp luật: Tham gia góp ý hơn 100 dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thường trực Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và Hội Luật gia Việt Nam gửi đến. Đặc biệt, Hội Luật gia tỉnh tổ chức cho các Luật gia trong tỉnh góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo sự chỉ đạo của tỉnh và Hội Luật gia Việt Nam; Hội Luật gia tỉnh được phân công góp ý, tham luận “lời nói đầu” ngoài ra còn góp ý 46/124 điều với 7/10 chương.

Các hoạt động thường xuyên của Hội Luật gia

+ Tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: công tác này, thường trực Hội Luật gia tỉnh có 02 luật gia là thành viên của hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Thể hiện trách nhiệm của hội đối với công tác này, Thường trực tỉnh hội luôn bám vào kế hoạch của Hội đồng phối hợp giáo dục pháp luật tỉnh, đã in 32.500 tờ gấp với những nội dung của luật đất đai, luật bảo vệ và phát triển rừng, luật bình đẳng giới, luật hôn nhân và gia đình, luật giao thông đường bộ, luật biển Việt Nam,  thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất…cung cấp cho Hội Luật gia cấp huyện và Trung tâm tư vấn pháp luật để phục vụ cho công tác tuyên truyền. Từ năm 2008 đến nay, trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức được 56 đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, các xã ven biển, trung du ở các huyện đồng bằng, thông qua các đợt trợ giúp pháp lý lưu động. Trung tâm tư vấn pháp luật đã phổ biến, chuyển tải nhiều văn bản Quy phạm pháp luật đến nhân dân bằng hình thức tuyên truyền miệng kết hợp với phát tờ gấp pháp luật với số người tham dự: 5.928 người. Ngoài ra, trung tâm tư vấn pháp luật còn thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng là bị can, phạm nhân tại trại tạm giam Công an tỉnh, các nhà tạm giữ công an huyện Đức Phổ, Bình Sơn, Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi và tại UBND xã Tịnh Phong huyện Sơn Tịnh cho đối tượng người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng theo kế hoạch của Hội Luật gia Việt Nam và UBND tỉnh giao, tổng số người dự 899 bị can, phạm nhân. Ngoài ra, các chi hội trực thuộc và Hội Luật gia cấp huyện đã thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật 2598 lượt tại 97 xã, 158 khu dân cư, 87 cơ quan, trường học với 13.020.507 lượt người dự và các hình thức tuyên truyền khác trên Báo Quảng Ngãi, Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh với các chuyên mục “công dân hỏi luật gia trả lời”, “tìm hiểu pháp luật”, “an ninh trật tự”…

+Thực hiện tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý: Trong năm năm kể từ ngày thành lập (2008) đến nay, trung tâm tư vấn pháp luật đã thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động tại 56 xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, đã tư vấn, giải đáp pháp luật cho 272 trường hợp về các lĩnh vực tranh chấp đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình….Thực hiện chương trình trợ giúp pháp lý lưu động tại trại tạm giam Công an tỉnh, các nhà tạm giữ Công an các huyện từ tháng 4 năm 2009 đến nay, Trung tâm đã tư vấn cho 187 bị can, phạm nhân với 204 việc thuộc các lĩnh vực: đặc xá, xóa án tích, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, vay vốn, việc làm….Thực hiện tư vấn tại trung tâm 632 vụ việc, chủ yếu là tư vấn miễn phí; nội dung, vụ việc phần lớn là tranh chấp đất đai chiếm gần 40%.

+ Những công tác khác: Tham gia tư vấn, giải quyết những tranh chấp, khiếu nại gửi đến UBMT tỉnh; thành viên của Hội đồng phải chọn đề nghị bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, thường trực tỉnh hội đã đóng góp nhiều ý kiến với trách nhiệm xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp ở địa phương. Tham gia xét, đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại: 107 lượt thẩm phán,, 210 lượt kiểm sát viên, 57 chấp hành viên; miễn nhiệm 05 kiểm sát viên, 01 thẩm phán; Tham gia các Hội đồng phối hợp công tác phổ biến Hội Luật gia tỉnh; Hội đồng trọng tài lao động tỉnh; Hội đồng tư vấn việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền của ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi….

 

GS.TS Lê Minh Tâm - PCT kiêm Tổng Thư ký HLG Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc cho Hội Luật gia Quảng Ngãi

Về thành tích khen thưởng:

Hội Luật gia Việt Nam tặng 01 Cờ thi đua xuất sắc và 03 Bằng khen; 

Chủ tịch UBND tỉnh tặng 01 Bằng khen cho Hội Luật gia tỉnh.

Khen thưởng cho các tổ chức Hội trực thuộc: Có 09 tập thể được Hội Luật gia tặng Việt Nam tặng Bằng khen, 01 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và 16 tập thể được Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tặng Giấy khen.

Về cá nhân: có 20 hội viên được Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen, 03 hội viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và 47 hội viên được Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tặng Giấy khen.

- Có 02 Luật gia được tặng Huy chương “vì sự nghiệp các hội khoa học và kỹ thuật” và 12 Luật gia được tặng Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam”.

(Nguồn: Kỷ yếu 20 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (1994-2014))


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3994578
Đang trực tuyến: 39