Các Hội thành viên >> Hội Y học
(Đăng lúc: 16/12/2016 02:16:45 PM)
Hội Y học

Hội Y học tỉnh Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh. Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hội Y học tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức vào ngày 22/4/2012, Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Y học tỉnh gồm 37 người, ông Phạm Hồng Phương - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi được bầu giữ chức Chủ tịch.

Hội Y học tỉnh Quảng Ngãi là tổ chức xã hội nghề nghiệp; là một hội khoa học, tập hợp, động viên hội viên tham gia đẩy mạnh hoạt động khoa học, kỹ thuật, hoạt động tư vấn, phản biện, giám định khoa học công nghệ y học; là một hội nghề nghiệp, tổ chức vận động, giám sát và giúp đỡ hội viên hành nghề đúng quy định của pháp luật; tham gia với ngành y tế trong việc quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho những hội viên hành nghề, giữ gìn và bảo vệ uy tín của người thầy thuốc và danh dự của ngành nghề; hội còn tổ chức bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên trước pháp luật và công luận.

Hội Y học tỉnh Quảng Ngãi là thành viên của Tổng Hội y học Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Hiện nay có trên 870 hội viên, đã thành lập 4 Tiểu ban chuyên môn, gồm: Tiểu ban Thông tin Phổ biến Giáo dục kiến thức; Tiểu ban Tư vấn Phản biện; Tiểu ban Tổ chức Phát triển Hội; Tiểu ban Khoa học, Công nghệ và hành nghề Y ngoài công lập và 4 chi hội trực thuộc.

Ban Chấp hành Hội Y học nhiệm kỳ 2012-2017

Tuy mới được thành lập, nhưng nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Sở Y tế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, hoạt động của Hội dần đi vào nề nếp, nhất là trong việc phối hợp vận động, tuyên truyền hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao y đức, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh.

Tháng 2/2013, phối hợp với Sở Y tế và Công đoàn ngành y tế tổ chức Hội nghị chuyên đề về "Đạo đức của người thầy thuốc" và phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh cho hơn 200 cán bộ, nhân viên y tế là hội viên Hội Y học tỉnh. Tháng 10/2013, phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế: Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên môn mới do Bộ Y tế ban hành cho 80 cán bộ chủ chốt của các đơn vị trực thuộc. Tiếp tục vận động, giáo dục y đức, ý thức trách nhiệm của người cán bộ y tế đối với người bệnh cho hội viên.

Về công tác chuyên môn, Hội đã thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nâng cao năng lực chuyên môn, thực hành nghề nghiệp đúng theo chuẩn mực. Vận động hội viên tích cực tham gia Đề án 1816, nhờ vậy nhiều dịch vụ kỹ thuật về ngoại khoa, sản khoa, hồi sức cấp cứu, cận lâm sàng đã được chuyển giao, áp dụng có hiệu quả.

Hội nghị báo cáo chuyên đề do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Tổng Hội Y học Việt Nam tổ chức

Tháng 5/2013, phối hợp với Sở Y tế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Tổng Hội Y học Việt Nam tổ chức 02 Hội nghị chuyên đề khoa học (gồm 15 chuyên đề) cho gần 300 cán bộ, nhân viên y tế, hội viên tham dự. Trong 2 năm 2012-2013, đã triển khai thực hiện gần 40 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và 1 đề tài cấp tỉnh. Tổ chức nghiệm thu 27 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2012; xét duyệt và thông qua 18 thuyết minh đề cương nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2013; tiếp tục thực hiện 1 đề tài cấp tỉnh (2013-2014). Tham gia Hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh và thường xuyên đóng góp ý kiến đối với các chương trình, dự án chuyên ngành do Sở Y tế tổ chức.

Chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật thoát vị bẹn tại Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ

Trong những năm qua, Hội đã vận động, huy động hội viên tại các chi hội trực thuộc tích cực tham gia các đợt công tác phòng, chống dịch bệnh, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hàng chục nghìn lượt người dân tại các vùng sâu, vùng xa; đặc biệt là người bệnh mắc Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân tại huyện Ba Tơ, Sơn Hà.

Khám bệnh sàng lọc Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân cho nhân dân xã Ba Điền, huyện Ba Tơ

Trong đợt lũ lụt ngày 15/11/2013 vừa qua, Hội Y học tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức 10 đoàn công tác về các địa phương bị thiệt hại nặng do lũ lụt, hướng dẫn nhân dân vệ sinh, khử khuẩn nguồn nước ăn uống, vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh sau lũ lụt, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 12.000 lượt người.

(Nguồn: Kỷ yếu 20 năm thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (1994-2014))


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3994529
Đang trực tuyến: 30