Họp Ban điều hành và đại diện Nhóm Chuyên gia tư vấn kỹ thuật Dự án “Sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển Bình Sơn thông qua trao quyền cho cộng đồng bảo tồn các hệ sinh thái và văn hóa tri thức bản địa trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”
Ngày đưa:  03/01/2023 04:12:48 PM In bài
Ông Lê Quang Thích, Chủ tịch Liên hiệp Hội, Trưởng Ban Điều hành Dự án, Chủ trì cuộc họp.
Sáng ngày 03/01/2023 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp Ban điều hành và đại diện Nhóm Chuyên gia Dự án “Sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển Bình Sơn thông qua trao quyền cho cộng đồng bảo tồn các hệ sinh thái và văn hóa tri thức bản địa trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” để trao đổi, thảo luận thống nhất Kế hoạch công tác năm 2023. Chủ trì cuộc họp có ông Lê Quang Thích – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Trưởng Ban Điều hành Dự án. Tham dự cuộc họp có ông Ngô Văn Dụng – Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, Phó Ban Điều hành Dự án; PGS.TS Võ Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, đại diện Nhóm Chuyên gia tư vấn kỹ thuật Dự án cùng các thành viên Ban Điều hành Dự án.

Cuộc họp nghe và cho ý kiến các nội dung: Báo cáo tiến độ thực hiện dự án năm 2022; Kế hoạch công tác năm 2023 của Dự án; Trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp cụ thể để tổ chức, triển khai các hoạt động của dự án đề ra đảm bảo theo kế hoạch, đạt chất lượng và hiệu quả.

Ông Ngô Văn Dụng, Phó Ban Điều hành Dự án, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện phát biểu tại cuộc họp.

Trong năm 2022, sau khi phối hợp với Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu (UNDP/GEF SGP) và UBND huyện Bình Sơn tổ chức Lễ khởi động Dự án vào ngày 04/10/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, triển khai các nội dung công việc sau:

Thành lập Ban Điều hành Dự án và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Ban Điều hành Dự án.

- Phối hợp UBND huyện Bình Sơn thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện thực hiện dự án.

- Tổ chức Đoàn tham quan trao đổi học tập kinh nghiệm tăng cường kỹ năng quản lý sử dụng tài nguyên môi trường, du lịch cộng đồng tại Hoà Bắc (Đà Nẵng) và Cẩm Thanh (Hội An, Quảng Nam)  với sự tham gia của 45 đại diện cộng đồng vùng dự án.

- Tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt văn kiện và Quyết định đầu tư Dự án hỗ trợ kỹ thuật tại Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 20/12/2022.

- Phối hợp với Chi cục Thuỷ sản tổ chức tập huấn “Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản đối với cộng đồng tại Gành Yến, Bình Hải, Bình Sơn” cho bà con nhân dân xã Bình Hải thuộc vùng dự án (từ nguồn kinh phí đối ứng thực hiện dự án của Chi cục Thuỷ sản).

- Phối hợp, hỗ trợ, kết nối cho cán bộ kỹ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội liên hệ với UBND các xã vùng dự án khảo sát hiện trường, xây dựng sản phẩm số hoá quảng bá hình ảnh, phong cảnh tự nhiên và bản sắc văn hoá tại địa phương vùng dự án.

- Lồng ghép trong hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp Hội nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho hội viên Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Bà Đỗ Thị Thu Đông, Phó Chu cục Trưởng Chi cục Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát biểu tại cuộc họp

Trong năm 2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tập trung triển khai Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt văn kiện và Quyết định đầu tư Dự án, với một số nhiệm vụ như sau:

- Ký kết Hợp đồng tư vấn kỹ thuật với Nhóm Chuyên gia.

- Trên cơ sở Kế hoạch công tác năm 2023, các hoạt động chưa hoàn thành năm 2022, Dự án cần tổ chức, triển khai hoàn thành trong Quý I/2023 và các hoạt động tập huấn, hội thảo nâng cao nhận thức cộng đồng tổ chức hoàn thành trước Lễ 30/4.

- Phối hợp[ với thành viên Ban Điều hành Dự án (Đại học Quốc Gia Hà Nội) thực hiện: hoàn thành sản phẩm số hoá quảng bá hình ảnh, phong cảnh tự nhiên và bản sắc văn hoá tại địa phương vùng dự án đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội; Xây dựng Kế hoạch tổ chức Tour Trải nghiệm học tập của sinh viên tại vùng dự án.

- Phối hợp xây dựng Phương án và Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô tại Gành Yến, Dự thảo Phương án  và Quy chế hoạt động của tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tại Bàu Cá cái.

-  Phối hợp khảo sát, rà soát hiện trạng, các tiêu chí về sản phẩm dịch vụ du lịch OCOP tại các điểm đến Bàu Cá Cái (Bình Thuận), Gành Yến (Bình Hải), Cà Ninh (Bình Phước), Làng Gốm Mỹ Thiện (Thị trấn Châu Ổ); đề xuất định hướng, mô hình và cách làm để các địa phương tổ chức hình thành sản phẩm dịch vụ du lịch OCOP cấp tỉnh.

Các thành viên Ban Điều hành dự án yêu cầu các thành viên là đại diện UBND các xã vùng dự án cần phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động Dự án và tích cực tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tham gia các hoạt động của dự án, phát huy dân chủ tại các hội nghị tham vấn và chủ động, thực hiện các hoạt động du lịch cộng đồng bền vững, đảm báo chất lượng, an toàn phục vụ cho khách du lịch và giữ gìn hình ảnh, bản sắc văn hoá của địa phương.

Ngọc Đông

 


Bản quyền ©2012 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi