Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại cho đội ngũ trí thức
Ngày đưa:  16/11/2022 03:34:31 PM In bài
Đồng chí Lê Quang Thích, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị
Triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh; Quy chế của UBND tỉnh về Thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học và công nghệ, tình hình thực tiễn của tỉnh cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, vào ngày 16/11/2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cùng với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại cho đội ngũ trí thức của tỉnh. Báo cáo viên tại Hội nghị là TS.Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Quang Thích – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; đồng chí Võ Đình Trà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với hơn 200 đại biểu, gồm các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên hiệp Hội, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Hội thành viên và các đơn vị trực thuộc Liên hiệp Hội; các đồng chí đại diện trí thức khoa học và công nghệ làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Đây là Hội nghị lần thứ hai do Liên hiệp Hội và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng phối hợp tổ chức và là buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng của đội ngũ trí thức của tỉnh về công tác đối ngoại với chủ đề “Cập nhật tình hình thế giới, khu vực và tác động đến Việt Nam”.

 

 

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Thích, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội cho rằng: "Công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước là một trong những công tác trọng yếu. Đại hội Đảng  lần thứ XIII khẳng định “tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại” trong việc thực hiện 3 mục tiêu: “Tạo lập và giữ vững môi trường, hoà bình, ổn định”, “huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước” và “nâng cao vị thế và uy tín của đất nước”. Sức mạnh tổng hợp trên mặt trận đối ngoại được hình thành từ sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân, giữa ngoại giao với quốc phòng, an ninh; là trách nhiệm của các ngành, các cấp và các cơ quan trong hệ thống chính trị; cùng với sự ủng hộ và tích cực hưởng ứng của nhân dân và doanh nghiệp. Trước tình hình thế giới, khu vực có nhiều thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường; đặt ra cho đội ngũ trí thức  phải biết rõ sự tác động của tình hình đến quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, công tác đối ngoại nói riêng, cũng như sự tác động ảnh hưởng đến hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị mình; từ đó phân tích, nhận định đúng đắn và chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực thi nhiệm vụ".

 

Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tại hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu, nghiên cứu đầy đủ những nội dung triển khai và có 8 ý kiến trao đổi, thảo luận cùng với báo cáo viên, Hội nghị cũng nhận được 19 phiếu đóng góp ý kiến và cung cấp nhu cầu thông tin, vấn đề, nội dung cần học tập, quán triệt, tuyên truyền tại Hội nghị tiếp theo.

                                                                                                                                  Quang Tiên

 


Bản quyền ©2012 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi