Đại hội Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đưa:  24/12/2021 04:39:26 PM In bài
Sáng ngày 24/12/2021 Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Ông Lê Quang Thích, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Ông Nguyễn Đại, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Nghề cá có 15 chi hội trực thuộc, trong đó có 06 chi hội khối cơ quan quản lý, 09 chi hội ở địa phương có 05 hội viên tập thể là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuỷ sản với khoảng 900 hội viên. Hội đã tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, giáo dục, tập huấn, phổ biến kiến thức đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho hội viên. Tham gia công tác tư vấn, phản biện theo chức năng, nhiệm vụ và sự phân công của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phương hướng, nhiệm vụ công tác của Hội Nghề cá tỉnh đề ra trong giai đoạn 2021 – 2016 là: tăng cường công tác xây dựng, mở rộng tổ chức hội đến hầu hết các địa bàn trọng điểm nghề cá, các lĩnh vực ngành nghề sản xuất kinh doanh thuỷ sản trên địa bàn tỉnh; tích cực tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách phát triển kinh tế thuỷ sản của Nhà nước đến người lao động nghề cá; nâng cao kiến thức pháp luật và khoa học - kỹ thuật thuỷ sản cho doanh nghiệp và người lao động, góp phần cùng với ngành nông nghiệp, địa phương, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động nghề cá; tham gia đóng góp xây dựng, tư vấn, phản biện các đề án, dự án, chính sách,... liên quan đến ngành thuỷ sản và cộng đồng ngư dân trong tỉnh. Xây dựng hội thành tổ chức nòng cốt của người lao động nghề cá nhằm hướng dẫn, tuyên truyền, tập huấn hội viên về kỹ thuật khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản, kiến thức quản lý kinh tế, khả năng hội nhập thị trường.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội nhiệm nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ông Phan Huy Hoàng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giức Chủ tịch Hội Nghề cá, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bùi Ngọc Đông


Bản quyền ©2012 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi