Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi”
Ngày đưa:  03/12/2021 08:36:51 AM In bài
Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi”
Sáng ngày 02/12/2021, tại Hội trường Khách sạn Hùng Vương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp cùng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi”. ThS.Tạ Công Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi; ThS.Trần Đình Cảm, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh; Ông Trần Em, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; TS.Phan Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo, có Ông Võ Phiên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Hồ Ngọc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Trần Văn Mẫn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; TS.Đỗ Thanh Phương, Giám đốc Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng; PGSTS.Võ Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng; NGƯT.TS.Lê Tấn Đạt, Chủ nhiệm CLB Nhà giáo Quảng Ngãi tại Đà Nẵng; Lãnh đạo Liên hiệp Hội tỉnh, các Hội thành viên, các chuyên gia là thành viên Mạng lưới cộng tác viên chuyên gia tư vấn khoa học công nghệ thuộc Liên hiệp Hội. Ngoài ra, còn có các đại diện của các ban đảng thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể, các huyện, thị, thành phố; các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức trong và ngoài tỉnh. 

 

 

Quang cảnh hội thảo

Đảng ta xác định nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt trong sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là một bộ phận của đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, là một bộ phận không thể thiếu trong đội ngũ cán bộ, công chức; giữ vai trò quan trọng trong quản lý và tổ chức công việc của chính quyền cơ sở; thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt, thấu hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân; tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn là nhiệm vụ quan trọng, là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nhiều năm qua được tỉnh chú trọng, vì vậy đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tăng lên rõ rệt. Tính đến ngày 31/7/2021, tổng số cán bộ, công chức cấp xã hiện có là 3.600 người, chiếm 99,7% so với số lượng được giao; trong đó, cán bộ 1.718 người (chiếm 46,9%), công chức 1.942 người (chiếm 53,1%). Số cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên 98,06% (trong đó trình độ đại học, sau đại học là 2.744 người, chiếm 74,97%), trung cấp lý luận chính trị trở lên 77,7%, bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên 27,52%, chứng chỉ tin học 85,77%. Công tác tham mưu, giải quyết công việc của cán bộ, công chức cấp xã trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, chất lượng hơn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

 

PGS.TS.Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng phát biểu tham luận tại hội thảo

       Tại hội thảo, các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày các tham luận, cho ý kiến tập trung vào các vấn đề về thực trạng về đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt đông không chuyên trách; thực trạng công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt đông không chuyên trách; lý luận và thực tiễn phát triển đội ngũ cán bộ cấp xã, phường; quan điểm, định hướng và  nhiệm vụ, giải pháp.

      Các ý kiến cho rằng, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở, trong hoạt động thi hành công vụ. Chính vì vậy, để đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã làm việc có hiệu quả, thực hiện tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ cần sắp xếp, bố trí kiện toàn theo đúng quy định của pháp luật và tiêu chuẩn về trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, trình độ; đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng, sắp xếp, bố trí; đảm bảo tốt các chế độ, chính sách, quyền lợi cho cán bộ, công chức cấp xã…

      Các vấn đề đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội thảo sẽ được tổng hợp thành báo cáo, làm tài liệu khoa học mang tính lý luận, thực tiễn để các tổ chức, cá nhân liên quan tham khảo nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Quảng Ngãi.

 

 

                                                                                                                            Quang Tiên

 

 

 


Bản quyền ©2012 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi