Hội Làm vườn: Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đưa:  27/11/2015 03:35:12 PM In bài
Sáng ngày 27/11/2015, Hội Làm vườn tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 21 người, ông Đoàn Văn Nhân – Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch.

Về dự Đại hội có GS.TS. Ngô Thế Dân – Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam; TS. Nguyễn Kim Hiệu – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; đại biểu đại diện các sở, ban ngành và hơn 100 cán bộ, hội viên thuộc các chi hội làm vườn trong toàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Hội Làm vườn tỉnh luôn coi trọng công tác tổ chức, tính đến nay có 3.180 hội viên được cấp thẻ sinh hoạt tại 72 chi hội cơ sở; đặc biệt, huyện Sơn Tịnh tất cả các xã đều có chi hội làm vườn và một số xã tổ chức cho hội thôn, các chi hội đều duy trì và hoạt động tốt làm nòng cốt cho việc phát triển kinh tế VAC, trang trại gắn với việc xây dựng nông thôn mới.

Về hoạt động thông tin tuyên truyền, huấn luyện, đào tạo nghề, trong 5 năm qua, Hội đã phối hợp với Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam tổ chức tập huấn kỹ thuật làm vườn theo Chương trình VIETGAP cho việc trồng và chăm sóc cây ăn quả, trồng rau sạch cho 70 hội viên; tổ chức 2 lớp kỹ thuật trồng thâm canh cỏ voi VA09 và kỹ thuật vỗ béo Bò cho gần 80 hội viên ở huyện Sơn Tịnh và huyện Bình Sơn; tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc keo lai giâm hom cho 40 hội viên ở huyện Bình Sơn và Minh Long.

Trong công tác xây dựng và tổng kết nhân rộng mô hình, Hội đã tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương Hội, phối hợp với các cơ quan chức năng, các trung tâm khuyến nông huyện xây dựng và tổng kết nhân rộng các mô hình có hiệu quả như mô hình thâm canh 6ha cỏ voi VA06 tại Bình Sơn và Sơn Tịnh; mô hình trồng, chăm sóc 25ha keo lai giâm hom tại huyện Bình Sơn và Minh Long; mô hình trồng cây ăn quả từ mắt gép đầu dòng cây sầu riêng hạt lép, cây chôm chôm, thanh long ruột đỏ tại Tịnh Hà với 2,8 ha; đã chuyển giao mô hình lợn nái sinh sản, lợn thịt cho 20 trang trại ... mang lại hiệu quả cao cho hội viên. Cùng với hỗ trợ kinh tế VAC, phát triển kinh tế trang trại cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Làm vườn tỉnh quan tâm, tuyên truyền đến hội viên. Đến nay, toàn tỉnh có 64 trang trại đạt tiêu chí mới được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 36 trang trại chăn nuôi, 28 trang trại tổng hợp đã tạo việc làm cho trên 400 lao động, đạt bình quân đạt 1,7 tỷ/trang trại/năm.

 

 TS. Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh phát biểu chào Đại hội

Phát biểu chào mừng Đại hội, TS. Nguyễn Kim Hiệu – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đánh giá rất cao các kết quả đạt được của Hội; và cho rằng Hội làm vườn tỉnh là một trong những Hội thành viên ho