Diễn đàn Trí thức
(Đăng lúc: 02/12/2023 01:31:08 PM)
Diễn đàn Trí thức số 11/2023
Quảng Ngãi có chiều dài bờ biển 130km, với cảnh quan đa dạng và nguồn lợi dồi dào. Tuy nhiên, quá trình đô thị hoá nhanh chóng, việc gia tăng các hoạt động công nghiệp và khai thác quá mức của con người đã khiến môi trường ven biển bị ảnh hưởng nặng nề, tác động trực tiếp đến sinh kế của cư dân ven biển. Trước thực trạng này, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai hàng loạt các giải pháp nhằm bảo vệ môi trường biển và nguồn lợi thuỷ sản ven bờ. Tại huyện Bình Sơn, nơi đang tồn tại nhiều hệ sinh thái biển. Chính quyền địa phương cũng như các ngành chức năng đang nỗ lực tập trung các giải pháp trong việc bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô, rừng ngập mặn cũng như các khu vực đầm phá ven biển. Việc thực hiện giải pháp này được xác định phải gắn với xây dựng sinh kế bền vững cho người dân, trao quyền cho người dân khu vực bảo tồn các hệ sinh thái. Đây cũng là nội dung mà Chuyên mục Diễn đàn Trí thức đề cập.

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB