Sáng tạo kỹ thuật >> Hội thi Sáng tạo kỹ thuật
(Đăng lúc: 23/08/2023 07:07:43 AM)
Thông báo kết quả xét giải thưởng và xét chọn thi toàn quốc Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 13 (2022-2023)

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-BTC ngày 07/3/2023 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh về việc tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 13 (2022-2023) năm 2023;

Ban Tổ chức Hội thi đã ban hành Quy định về đánh giá, xét giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 13 (2022-2023) và xét chọn giải pháp tham dự Hội thi toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023); thành lập Hội đồng Giám khảo Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 13 (2022-2023), theo đó, Hội đồng Giám khảo gồm Thường trực Hội đồng và 04 Hội đồng Giám khảo lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng và Giáo dục và Đào tạo. Đối với lĩnh vực Nông lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường (01 giải pháp dự thi), Thường trực Ban Tổ chức thực hiện mời chuyên gia phân tích, đánh giá khảo nghiệm.

Với 41 giải pháp dự thi, các Hội đồng Giám khảo lĩnh vực đã đánh giá, chấm điểm và đề nghị 33/40 giải pháp đạt giải và các chuyên gia đã có báo cáo phân tích, đánh giá khảo nghiệm 01/01 giải pháp đạt giải thưởng.

Tại cuộc họp đánh giá chung khảo, trên cơ sở báo cáo thuyết minh của các giải pháp dự thi; kết quả đánh giá, đề nghị giải thưởng của các Hội đồng Giám khảo lĩnh vực, báo cáo phân tích, đánh giá khảo nghiệm của các chuyên gia và căn cứ Thể lệ Hội thi, các quy định về tiêu chí, thang điểm và cách thức đánh giá giải pháp dự thi, các thành viên Thường trực Hội đồng Giám khảo đã phân tích đánh giá, so sánh một cách hợp lý, khoa học, khách quan và thống nhất 35 giải thưởng, gồm 03  giải Nhất, 06 giải Nhì, 12 giải Ba và 14 giải Khuyến khích.

Thường trực Ban Tổ chức công bố Danh sách các giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi cụ thể như sau:

 

TT

Tên giải pháp

Lĩnh vực

Tác giả/Nhóm tác giả

Năm sinh

% đóng góp

Đơn vị công tác

Đạt giải

1

Cải tiến hệ thống xuất nhiên liệu FO và tối ưu hóa điều kiện vận hành để nhập bổ sung nguyên liệu cho phân xưởng RFCC qua bến 5&6 và chế biến tại NMLD Dung Quất

VL HC NL

Lê Hải Tuấn
Bùi Ngọc Dương
Nguyễn Việt Thắng
Mai Tuấn Đạt
Đặng Ngọc Đình Điệp
Nguyễn Đôn Liêm
Hà Chí Quân
Trần Thế Sang
Huỳnh Công Vĩnh
Nguyễn Bá Trí Quang
Nguyễn Minh Cảnh
Đỗ Đức Nhuận
Nguyễn Hữu Trung
Cấn Văn Dũng
Đỗ Chí Thanh
Nguyễn Thành Lộc
Lê Thanh Văn
Lê Thị Phương Trang
Trịnh Duy Lịnh
Nguyễn Anh Quốc

1982
1975
1975
1976
1977
1978
1976
1976
1977
1980
1984
1977
1980
1984
1979
1980
1983
1981
1981
1983

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Nhất

2

Giảm thời gian kiểm tra, báo cáo hình ảnh đóng gói sản phẩm bằng cách xây dựng APP điện thoại liên kết với hệ thống ERP máy tính

CNTT ĐT VT

Nguyễn Thanh Liêm
Lê Thị Duy Huyên
Trần Thị Toàn
Nguyễn Phu Qui
Nguyễn Duy Trường
Phạm Hồng Phương

1987
1989
1995
1990
1994
1984

25%
20%
20%
15%
10%
10%

Công ty TNHH DOOSAN ENERBILLTY

Nhất

3

Chương trình cập nhật, tổng hợp số liệu quản lý kỹ thuật - quản lý vận hành cấp điện lực

CNTT ĐT VT

Nguyễn Thành Minh
Lương Văn Đức
Bùi Ngọc Diệp

1980
1966
1979

40%
30%
30%

Công ty Điện lực Quảng Ngãi

Nhất

4

Tối ưu nồng độ phụ gia chống oxi hóa – AO (Antioxidant) trong cấu tử RFCC Naphtha, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của xăng thương phẩm và năng cao hiệu quả sản xuất của NMLD Dung Quất

VL HC NL

Trương Thị Thu Hà
Nguyễn Văn Hội
Bùi Ngọc Dương
Mai Tuấn Đạt
Đặng Ngọc Đình Điệp
Nguyễn Đôn Liêm
Phạm Công Nguyên
Lê Thị Phương Trang
Nguyễn Thị Thắm
Nguyễn Hữu Chương
Đặng Kim Hùng
Đoàn Xuân Phúc
Trần Thị Khánh Linh
Lê Xuân Quang
Hồ Quang Xuân Nhàn

1977
1968
1975
1976
1977
1978
1979
1981
1984
1982
1980
1983
1982
1981
1980

20%
5%
5%
5%
5%
5%
10%
8%
7%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Nhì

5

Robot hàn tự động 6 bậc tự do

CK TĐH XD GTVT

ThS. Nguyễn Tấn Tại

1983

100%

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất

Nhì

6

APP  kiểm tra định kỳ Recloser/LBS

CNTT ĐT VT

Nguyễn Hữu Thanh
Phan Anh Tuấn
Lương Văn Đức
Đỗ Huy Hoàng

1988
1979
1966
1991

30%
30%
10%
30%

Công ty Điện lực Quảng Ngãi

Nhì

7

Xây dựng giải pháp văn phòng điện tử (digital office) để triển khai lộ trình chuyển đổi số tại BSR

CNTT ĐT VT

Hoàng Ngọc Tú
Bùi Ngoc Dương
Đặng Minh Tuấn
Trần Hải Ninh
Nguyễn Đức Hùng
Nguyễn Chí Bảo

1977
1975
1980
1977
1981
1997

20%
10%
20%
10%
20%
20%

Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Nhì

8

Bộ thực hành phục vụ đào tạo IoT (Internet OF Things) cho sinh viên ngành kỹ thuật Cơ điện tử

GD&ĐT

ThS. Trần Thanh Tùng
TS. Phạm Văn Anh
ThS. Đào Minh Đức
ThS. Bùi Trung Kiên

1984
1982
1984
1984

40%
20%
20%
20%

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Nhì

9

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật giữ độ màu, giảm độ kết tinh và hàm lượng HMF trong quá trình chế biến mật ong qui mô nhỏ

CK TĐH XD GTVT

ThS. Nguyễn Hữu Thế

1971

100%

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM – Phân hiệu Quảng Ngãi

Nhì

10

Giải pháp nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật số trong công tác kiểm tra thiết bị trong nhà máy lọc dầu Dung Quất

CNTT ĐT VT

Nguyễn Ngọc Thương
Nguyễn Thành Tâm
Tạ Khánh Duy
Phạm Bá Hoàng
Nguyễn Đạo
Lê Quang Dũng
Diệp Công Vũ
Đỗ Văn Cử

1986
1973
1979
1978
1980
1972
1979
1989

35%
5%
5%
5%
10%
5%
5%
30%

Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Ba

11

Đánh giá hiện trạng và thực hiện cải hoán, tối ưu vận hành để xây dựng phương án thay thế hồ sự cố nước thải tại Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn

NN TN MT

Bùi Quốc Phong
Nguyễn Quang Hưng
Mạch Quang Tùng
Phan Tấn Lực

1983
1977
1979
1982

30%
25%
20%
25%

Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Ba

12

Giám sát điều khiển đèn chiếu sáng đường thông minh

CNTT ĐT VT

ThS. Trịnh Nhất Tiến
Phạm Thanh Hiền
Nguyễn Ngọc Tín
Nguyễn Thải

1985
1985
1985
1985

40%
20%
20%
20%

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM – Phân hiệu Quảng Ngãi

Ba

13

Thiết kế cảnh báo sớm các bất thường của unloader van cho máy nén pít tông tại phân xưởng U012, nhà máy lọc dầu Dung Quất

CK TĐH XD GTVT

Nguyễn Trung Kiệt
Nguyễn Song Bảo
Đoàn Thanh Tình
Nguyễn Duy Đoàn
Nguyễn Đình Trưng
Nguyễn Xuân Huy
Nguyễn Phước Ánh
Đỗ Hồng Quang

1981
1982
1981
1981
1991
1990
1981
1977

50%
15%
5%
5%
10%
5%
5%
5%

Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Ba

14

Xây dựng trang web cho phòng khám Phú Tuyền

CNTT ĐT VT

Lê Trọng Hiền
Nguyễn Thanh Sang
Hoàng Trần Phú

1976
2000
1992

60%
30%
10%

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM – Phân hiệu Quảng Ngãi

Ba

15

Phần mềm Số hóa sổ theo dõi thiết bị, quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp 110kV

CNTT ĐT VT

ThS.Nguyễn Hoàng Tín
Phan Vũ Đông Quân
Huỳnh Tấn Lợi

1985
1972
1989

30%
35%
35%

Công ty Điện lực Quảng Ngãi

Ba

16

Giường y tế đa năng dùng điện (Giường y tế cho người nghèo, giải pháp đơn giản hóa chi tiết kỹ thuật để tối ưu chi phí sản xuất, giải pháp nhằm mục đích hỗ trợ xã hội)

CK TĐH XD GTVT

Nguyễn Nở
Võ Duy Tài  

1985
1988

70%
30%

Cơ Khí 4M, Nghĩa Hành

Ba

17

Hệ thống hút thuốc hàn tự động

CK TĐH XD GTVT

Bùi Quảng Bình
Đoàn Quốc Đạt 

1988
1979

50%
50%

Công ty TNHH DOOSAN ENERBILLTY

Ba

18

Giải pháp chế tạo trục và khớp nối trục mới cho các bơm cung cấp nước biển P-3401A/B/C/E/F tại phân xưởng U34

CK TĐH XD GTVT

Nguyễn Tiến Thắng
Nguyễn Anh Tuấn
Lý Tấn Bảo
Bùi Huy Phong
Hà Trọng
Lê Đức Thọ
Lê Thái Thọ
Nguyễn Chí Chính
Nguyễn Ngọc Anh
Trần Văn Thành

1982
1976
1978
1983
1984
1980
1990
1974
1979
1981

15%
10%
10%
10%
10%
15%
10%
10%
5%
5%

Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Ba

19

Giải pháp tối ưu hóa nguồn hơi sử dụng gia nhiệt cho các thiết bị E1522/E1524 để năng cao hiệu suất các STG, tiết kiệm năng lượng

VL HC NL

Nguyễn Hữu Truyện
Nguyễn Anh Tâm
Nguyễn Chánh Quốc
Nguyễn Văn Hội
Mai Tuấn Đạt
Nguyễn Hoàng Tri
Nguyễn Tấn Hà
Ngô Đức Khánh
Nguyễn Ngọc trí
Nguyễn Sơn Lâm

1978
1976
1978
1968
1976
1982
1978
1979
1981
1972

45%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn

Ba

20

Khai thác dữ liệu Scada để phục vụ công tác điều hành lưới điện tỉnh Quảng Ngãi

CNTT ĐT VT

Nguyễn Đỗ Ánh Nam
Phạm Ngọc Huấn
Cao Viết Đạt 

1990
1971
1989

40%
30%
30%

Công ty Điện lực Quảng Ngãi

Ba

21

Ứng dụng hỗ trợ quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non

GD&ĐT

Lê Trung Dũng

1976

100%

Trường THPT Ba Gia

Ba

22

App Dịch vụ công Quảng Ngãi

CNTT ĐT VT

Huỳnh Minh Vũ
Lê Hoàng Vũ
Nguyễn Văn Long
Nguyễn Kim Hoàn

1974
1977
1981
1994

20%
20%
20%
40%

VNPT Quảng Ngãi

KK

23

Cơ cấu hỗ trợ thiết bị nông ống giúp tăng năng suất, chất lượng và giảm thiểu ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động

CK TĐH XD GTVT

Nguyễn Duy Hảo
Phạm Minh Cường
Bùi Hùng Lâm
Trịnh Văn Sỹ
Huỳnh Tấn Việt

1983
1979
1991
1993
1982

40%
25%
15%
10%
10%

Công ty TNHH DOOSAN ENERBILLTY

KK

24

Mô hình vận hành và hiển thị thông số hoạt động của máy phát điện trên ô tô

CK TĐH XD GTVT

ThS. Trần Minh Tiến

1985

100%

Trường CĐ Kỹ nghệ Dung Quất, Quảng Ngãi

KK

25

Máy bóc vỏ hạt sen

CK TĐH XD GTVT

Huỳnh Tấn Thiện

1996

100%

 UBND huyện Bình Sơn (Công ty TNHH DOOSAN ENERBILLTY)

KK

26

Kiểm soát vật tư thiết bị cấp phát đến đơn vị cấp 4

CNTT ĐT VT

Lê Thị Xuân Hòa
Phạm Ngọc Thanh
Huỳnh Tấn Lợi

1969
1978
1989

30%
40%
30%

Công ty Điện lực Quảng Ngãi

KK

27

Chương trình theo dõi cược hợp đồng mua bán điện

CNTT ĐT VT

Bùi Thị Ngọc Diệp
Nguyễn Quốc Thạnh
Huỳnh Tấn Lợi

1982
1979
1989

40%
30%
30%

Công ty Điện lực Quảng Ngãi

KK

28

Kết hợp phần mềm Azota, Xampp và Netsupport Scool trong tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính tại Trường Cao đẳng y tế Đặng Thùy Trâm

GD&ĐT

KS. Lê Quang Tin
ThS. Tô Kỳ Nam
 

1985
1973

60%
40%

Trường Cao đẳng y tế Đặng Thùy Trâm

KK

29

Giải pháp làm sạch các thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm (E -3301 –A/B/C/D/E/F/G) bằng phương pháp rửa ngược

VL HC NL

Phạm Văn Dũng
Nguyễn Anh Tâm
Thái Tiến Toàn
Nguyễn Thanh Tú
Trần Như Phương
Trương Quốc Cường
Phạm Văn Phóng
Huỳnh Thái Phong
Trần Việt Thạnh
Trần Văn Tài
Nguyễn Điện Quang
Nguyễn Việt Hùng

1979
1976
1981
1979
1977
1979
1982
1980
1981
1975
1980
1978

 20%
15%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn

KK

30

Thiết bị nhận dạng pha và thứ tự pha trên lưới điện hạ áp phục vụ công tác cân bằng pha TBA công cộng

CNTT ĐT VT

Lê Xuân Bảo
Phạm Trà
Lê Duy Nhân

1975
1978
1976

40%
30%
30%

Công ty Điện lực Quảng Ngãi

KK

31

Giải pháp tối ưu chế độ vận hành cho hệ thống làm mát bằng nước biển.

VL HC NL

Phạm Văn Phóng
Bùi Ngọc Dương
Nguyễn Thanh Tú
Mai Tuấn Đạt
Đăng Ngọc Đình Điệp
Cao Tuấn Sĩ
Lê Hải Tuấn
Trần Thế Sang
Nguyễn Anh Tâm
Hà Chí Quân

1982
1975
1979
1976
1977
1975
1982
1977
1975
1976

28%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%

Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn

KK

32

Robot quảng bá tuyển sinh

GD&ĐT

Phạm Công Hoàng
Nguyễn Sỹ Dưỡng
Đào Minh Đức

2001
1999
1984

35%
35%
30%

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

KK

33

Chế tạo cầu cho xe nâng để lên hàng và xuống hàng trong container (Container Dock)

CK TĐH XD GTVT

Ưng Ngọc Quý
Đỗ Văn Thượng
Nguyễn Trọng Hữu

1989
1975
1993

80%
10%
10%

Công ty TNHH DOOSAN ENERBILLTY

KK

34

Chế tạo đầu sọc rãnh then lắp vào máy Phay

CK TĐH XD GTVT

Trần Lượm
Nguyễn Ngọc Lưu

1984
1983

90%
10%

Công ty TNHH DOOSAN ENERBILLTY