Tư vấn, Phản biện
(Đăng lúc: 20/12/2021 08:40:50 AM)
Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế hộ theo chuỗi giá trị sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Ngãi”
Sáng ngày 17/12/2021, tại Hội trường Khách sạn Hùng Vương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp cùng Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế hộ theo chuỗi giá trị sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Ngãi”. Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh; ông Nguyễn Thế Nhân, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; TS.Phan Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, PCT Liên hiệp Hội tỉnh; TS. Đỗ Thanh Phương, Giám đốc Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam; Lãnh đạo Liên hiệp Hội tỉnh, các Hội thành viên, các chuyên gia là thành viên Mạng lưới cộng tác viên chuyên gia tư vấn khoa học công nghệ thuộc Liên hiệp Hội. Ngoài ra, còn có các đại diện của các ban đảng thuộc Tỉnh ủy, các phòng ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể, các huyện miền núi; các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức trong và ngoài tỉnh.

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo Ông Huỳnh Văn Tố, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh nêu rõ: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là khu vực còn nhiều tồn tại khó khăn về phát triển kinh tế. Trong thời gian qua, đã được Nhà nước quan tâm đầu tư, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển nhưng chưa mạnh, chưa đều, chưa có yếu tố mới mang tính đột phá thúc đẩy nền kinh tế, một số chỉ tiêu về kinh tế chưa đạt so với kế hoạch đề ra; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, trong đó, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ còn thấp, tỷ lệ lao động trong ngành nông, lâm nghiệp tuy có chuyển dịch giảm nhưng vẫn chiếm tỉ lệ cao. Sản xuất lâm nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nông, lâm, ngư nghiệp, nhưng kết quả sản xuất lâm nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế; việc ứng dụng KH-CN vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, nên năng suất chất lượng cây trồng, vật nuôi vẫn còn thấp. Trước thực trạng đó, Quốc hội ban hành Nghị Quyết số 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án tổng thể Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030; Tỉnh ủy Quảng Ngãi Khóa XX cũng đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/8/2021 về tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội giảm ghèo bền vững ở các huyện miền núi.

Tại hội thảo, có 19 tham luận tập trung phân tích thực trạng phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thực trạng các mô hình tổ chức phát triển kinh tế hộ theo chuỗi giá trị sản phẩm; công tác quản lý, hỗ trợ phát triển kinh tế cho các hộ; định hướng, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao thu nhập của hộ dựa trên bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Đặng Thanh Long, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Kon Tum phát biểu tham luận tại Hội thảo

Các đại biểu cho rằng, cần chính sách đồng bộ, thống nhất, thu gọn đầu mối quản lý để nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư, ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào địa bàn đặc biệt khó khăn, các dân tộc có khó khăn đặc thù. Nhất là tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế bằng cách khai thác tiềm năng, lợi thế, đổi mới sáng tạo, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị có sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân, nhà khoa học,… thông qua các hình thức hợp tác xã, tổ hợp tác.

Trên cơ sở các tham luận, ý kiến thảo luận, trao đổi tại hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo sẽ được tổng hợp thành báo cáo, làm tài liệu khoa học mang tính lý luận, thực tiễn để các tổ chức, cá nhân liên quan tham khảo nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp giải pháp phát triển kinh tế hộ theo chuỗi giá trị sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Ngãi.

Quang Tiên


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4588386
Đang trực tuyến: 15