Tin hoạt động >> Liên hiệp Hội
(Đăng lúc: 16/09/2021 07:58:57 AM)
Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Chiều ngày 15/9/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với chủ đề “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại đầu cầu Quảng Ngãi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích.

Quang cảnh tại đầu cầu tỉnh Quảng Ngãi

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam xác định, nghiên cứu, học tập, triên khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021 và là nhiệm vụ, công việc thường xuyên, cần được thực hiện trong suốt nhiệm kỳ. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chú trọng tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động khoa học - kỹ thuật, hướng tới các sản phẩm khoa học - kỹ thuật có chất lượng cao, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại. Có chiến lược phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với xu thế chung của thế giới và điều kiện đất nước, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tăng cường tư vấn, phản biện, xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với các nhà khoa học và công nghệ Việt Nam có trình độ chuyên môn cao ở trong nước và nước ngoài.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi - Lê Quang Thích báo cáo tham luận

Nhiều báo cáo tham luận đã đề xuất, kiến nghị một số giải pháp, các định hướng cốt lõi nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích đã đại diện cho đội ngũ trí thức khu vực miền Trung có bài tham luận với nội dung “Nhiệm vụ và giải pháp cơ bản nhằm tập hợp đoàn kết, xây dựng đội ngũ trí thức” và đưa ra 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cơ bản nhằm tập hợp đoàn kết, xây dựng đội ngũ trí thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Báo cáo tham luận của Chủ tịch Liên hiệp Hội Quảng Ngãi Lê Quang Thích còn nhấn mạnh và đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành nghên cứu, xem xét thể chế hóa về tính chất chính trị-xã hội của Liên hiệp Hội đã được Bộ Chính trị khẳng định trong Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 bằng một Nghị định - quy định cơ chế chính sách rõ ràng và xác lập một mô hình tổ chức bộ máy tương ứng với vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một tổ chức chính trị-xã hội, thì chắc chắn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng giao phó: đó là sẽ làm tốt việc tập hợp, đoàn kết, xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, tham gia nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng như đội ngũ tri thức cả nước trong xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt là có những đóng góp to lớn cho phát triển khoa học công nghệ. Đội ngũ trí thức, các nhà khoa học cũng đã tích cực trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Thủ tướng lưu ý, khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão trên toàn cầu nên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần tập hợp đoàn kết, xây dựng đội ngũ trí thức thay đổi tư duy, hành động gắn với phát triển khoa học công nghệ trong tất cả các lĩnh vực, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án với tinh thần bám sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, chất lượng, hiệu quả.

PV. Duy Hưng - Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

 

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4174786
Đang trực tuyến: 46