Sáng tạo kỹ thuật
(Đăng lúc: 23/08/2021 10:13:20 AM)
Họp đánh giá chung khảo các giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12
Ngày 20/8/2021, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 12 (2020-2021) đã tổ chức họp Hội đồng Thường trực đánh giá chung khảo các giải pháp tham gia Hội thi. Chủ trì Hội đồng là Ông Lê Quang Thích - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Chủ tịch Hội đồng.

Quang cảnh cuộc họp

  Đây là Hội thi được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức 02 năm 01 lần, nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, tìm kiếm các giải pháp mới và ứng dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Khích lệ và ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân đã tạo ra các công trình, giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh tế xã hội khi áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Hội thi lần thứ 12 này, Ban Tổ chức đã nhận được 38 giải pháp sáng kiến kỹ thuật của các cá nhân, đơn vị tham gia dự thi ở 5 lĩnh vực. Cụ thể lĩnh vực Y Dược(02 giải pháp); Nông lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường(01 giải pháp); Vật liệu, hóa chất, năng lượng (06 giải pháp); Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải(17 giải pháp) và Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông(12 giải pháp).

Từ ngày 30/7 đến ngày 08/8/2021, 03 Hội đồng Giám khảo lĩnh vực đã hoàn thành việc đánh giá, chấm điểm và đề nghị xét giải thưởng 35 giải pháp và 06 chuyên gia đã có báo cáo phân tích, đánh giá khảo nghiệm đối với 03 giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 12 (2020-2021). 

Tại cuộc họp đánh giá chung khảo, trên cơ sở báo cáo thuyết minh của các giải pháp dự thi; kết quả đánh giá, đề nghị giải thưởng của các Hội đồng Giám khảo lĩnh vực, báo cáo phân tích, đánh giá khảo nghiệm của các chuyên gia và căn cứ Thể lệ Hội thi, các quy định về tiêu chí, thang điểm và cách thức đánh giá giải pháp dự thi, các thành viên Thường trực Hội đồng Giám khảo đã phân tích đánh giá, so sánh một cách hợp lý, khoa học, khách quan và thống nhất 30 giải thưởng, gồm 03  giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.

 Quốc Dương


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4123326
Đang trực tuyến: 54