Sáng tạo kỹ thuật
(Đăng lúc: 16/01/2019 11:08:21 AM)
Đẩy mạnh việc tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng
Quảng Ngãi đạt 01 Giải Khuyến khích tại Cuộc thi toàn quốc năm 2018
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND tỉnh ngày 15/01/2019 về việc đẩy mạnh việc tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi

Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp tích cực tuyên truyền, phát động và tổ chức thực hiện một cách thiết thực phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của ngành, đơn vị, địa phương mình; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân, học sinh các trường học tham gia hưởng ứng tích cực Hội thi và Cuộc thi do Trung ương và tỉnh phát động, phát huy tính sáng tạo, tính mới, giải pháp kỹ thuật, nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của tỉnh.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Cơ quan thường trực Hội thi và Cuộc thi) làm tốt vai trò chủ trì, chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Hội thi và Cuộc thi trên phạm vi toàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động tích cực để các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trong tỉnh tham gia hưởng ứng tích cực Hội thi, Cuộc thi do Trung ương và tỉnh phát động; tổ chức chấm thi và xét chọn các đề tài, giải pháp dự thi toàn quốc bảo đảm công tâm, khách quan và đúng quy định; đề nghị UBND tỉnh khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân đạt giải và tham mưu UBND tỉnh cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học và kỹ thuật của tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí, cơ cấu giải và mức tiền thưởng của Hội thi, Cuộc thi kịp thời và đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong việc triển khai Hội thi; đề xuất cho Ban Tổ chức Hội thi danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học mang tính mới, tính sáng tạo và đang ứng dụng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh để Ban Tổ chức kịp thời động viên các tác giả, nhóm tác giả tham gia Hội thi; đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ để đưa các giải pháp thử nghiệm, sản xuất thử đạt giải thưởng ứng dụng vào sản xuất đời sống trong khuôn khổ các dự án, hợp đồng sản xuất giữa tác giả với người đặt hàng, mua công nghệ; hướng dẫn thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo đúng quy định.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền và giao nhiệm vụ cho các trường học vận động cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia hưởng ứng tích cực Hội thi và Cuộc thi; phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong việc triển khai Cuộc thi; cung cấp cho Ban Tổ chức Cuộc thi danh sách các dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật dự thi Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học để Ban Tổ chức tư vấn, hướng dẫn các em học sinh hoàn thiện, nâng cấp mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời Hội thi và Cuộc thi để các tổ chức, cá nhân tham gia hưởng ứng tích cực Hội thi, Cuộc thi.

Các Trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn tỉnh vận động cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia hưởng ứng tích cực Hội thi và Cuộc thi; rà soát các giải pháp kỹ thuật có tính mới, tính sáng tạo và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên hoàn thành các sản phẩm, mô hình, giải pháp tham dự Hội thi.

Đồng thời, đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo kỹ thuật trong tổ chức, đơn vị  mình và tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên, thanh, thiếu niên tham gia hưởng ứng tích cực Hội thi và Cuộc thi, coi lao động sáng tạo khoa học và kỹ thuật là một trong các nhiệm vụ quan trọng.

B.H

 


THÔNG BÁO
TIN XEM NHIỀU
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2416039
Đang trực tuyến: 21