Cuộc thi Sáng tạo T.T.niên Nhi đồng
(Đăng lúc: 03/11/2017 03:46:38 PM)
Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi năm 2018

Tải toàn văn Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi năm 2018

THỂ LỆ

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi năm 2018

 (Kèm theo Quyết định số  312/QĐ-BTC ngày 25/9/2017 của Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng
toàn quốc hàng năm `tỉnh Quảng Ngãi)

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Điều 2. Cơ quan chủ trì và phối hợp chính

1. Cơ quan chủ trì và thường trực:

-   Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

2. Các cơ quan phối hợp chính:

-  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh;

-  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh;

-  Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Điều 3. Đối tượng dự thi

Các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi (có ngày sinh từ 31/7/1999 đến 31/7/2012). Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở miền núi, hải đảo, dân tộc ít người tham gia.

Điều 4. Lĩnh vực dự thi

Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

1. Đồ dùng dành cho học tập;

2. Phần mềm tin học;

3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

5. Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Điều 5. Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối với đề tài dự thi

1. Các đề tài dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo.

2. Đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có và không nguy hại, các mô hình thông minh, hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong các lĩnh vực nêu tại Điều 4 của Thể lệ này.

4. Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có một bản thuyết minh, hình ảnh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, phương pháp, vật liệu chế tạo, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

Điều 6. Yêu cầu đối với người dự thi 

1. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể (trường hợp có nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 05 tác giả có tỷ lệ % đóng góp nhiều nhất);

2. Người dự thi được quyền nhờ sự giúp đỡ của người khác làm mô hình, sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học);

3. Người dự thi phải làm phiếu tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

Điều 7. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ gồm có:

1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu);

2. Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn;

3. Bản thuyết minh theo nội dung tại Khoản 4, Điều 5 của Thể lệ này (01 bộ);

4. Bản tóm tắt (01 bộ và gửi kèm file mềm);

5. Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 2 ảnh 4 cm x 6 cm, ghi rõ họ tên ở mặt sau;

6. Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.

(Ban Tổ chức không hoàn trả lại hồ sơ dự thi)

Điều 8. Giải thưởng

-      Giải Nhất: 02 giải, trị giá 6 triệu đồng/giải và Giấy chứng nhận của BTC.

-      Giải Nhì: 04 giải, trị giá 4 triệu đồng/giải và Giấy chứng nhận của BTC.

-      Giải Ba: 08 giải, trị giá 3 triệu đồng/giải và Giấy chứng nhận của BTC.

-      Giải Khuyến khích: 15 giải, trị giá 2 triệu đồng /giải và Giấy chứng nhận của BTC.

Các tác giả đạt giải cao còn được đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xét tặng danh hiệu Tuổi trẻ sáng tạo và được chọn tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 14 (2017-2018).

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tặng giấy khen và phần thưởng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi:

-      05 tập thể, trị giá 1 triệu đồng/tập thể.

-      05 cá nhân, trị giá 350.000 đồng/cá nhân.

Điều 9. Thời gian tổ chức (từ tháng 8/2017 đến hết tháng 6/2018):

- Phát động Cuộc thi: đầu tháng 10/2017;

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thi: Hết ngày 30/4/2018 (tính theo dấu bưu điện);

- Tổ chức chấm thi: Đầu tháng 5 năm 2018;

- Tổ chức trao giải thưởng vào tháng 8 năm 2018.

Điều 10. Địa điểm nộp hồ sơ dự thi

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi

- Địa chỉ: Số 355 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0553.821.789 - Fax: 0553.820.471

- Email: banttpbkt@gmail.com  

- Website: lienhiephoi.quangngai.gov.vn

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi lập kế hoạch cụ thể, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai Cuộc thi.

2. Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm:

- Có công văn đến các cơ quan, đơn vị trong tỉnh về việc chỉ đạo tham gia, hưởng ứng Cuộc thi.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức đi vận động, hướng dẫn học sinh các trường học và thanh thiếu niên, nhi đồng trong tỉnh tham gia.

- Tiếp nhận, tổng hợp các đề tài dự thi.

- Thành lập Hội đồng Giám khảo chấm giải; ban hành quy định về công tác chấm thi và xét trao giải thưởng các đề tài dự thi.

- Tổ chức chấm thi.

- Xem xét, quyết định việc trao giải; tổ chức lễ trao giải thưởng.

Điều 12. Bảo hộ quyền sở hữu tài sản trí tuệ

Khi các mô hình, sản phẩm dự thi có khả năng bảo hộ quyền sở hữu tài sản trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp...), Ban Tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn cho tác giả đăng ký quyền sở hữu tài sản trí tuệ theo quy định hiện hành. 

Điều 13 . Điều khoản thi hành

Bản Thể lệ này đã được Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, Tổ Thư ký tổng hợp trình Ban Tổ chức xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tế./.

 
 
TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
TRƯỞNG BAN
 
 
 
(Đã ký)
 
TS. Nguyễn Kim Hiệu
 CHỦ TỊCH
 LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NGÃI

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2170669
Đang trực tuyến: 37