Văn bản >> Văn bản UNBD tỉnh
Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tình trạng Tải về
1 Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh Về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi. 30/9/2022 30/9/2022 Đang hiệu lực
2 Kế hoạch số 145.KH-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh Tổ chức, triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học và công nghệ, tình hình thực tiễn của tỉnh cho 30/9/2022 30/9/2022 Đang hiệu lực
3 32/KH-UBND Về việc tổ chức xét chọn và tôn vinh danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi" 28/2/2022 12/3/2022 Đang hiệu lực
4 Quy chế tôn vinh 11/11/2021 11/11/2021 Đang hiệu lực
5 Quyết định số 1521/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học và công nghệ, tình hình thực tiễn của tỉnh cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ 1/10/2021 1/10/2021 Đang hiệu lực
6 Các nhiệm vụ cần tư vấn, phản biện 10/9/2021 10/9/2021 Đang hiệu lực
7 180/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030 7/2/2020 7/2/2020 Đang hiệu lực
8 Kế hoạch "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020 - 2025" 9/1/2020 9/1/2020 Đang hiệu lực
9 156/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa đất nước. 19/12/2019 19/12/2019 Đang hiệu lực
10 03/CT-UBND Chỉ thị Đẩy mạnh việc tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi 16/1/2019 16/1/2019 Đang hiệu lực
  1    2    3    

THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5227070
Đang trực tuyến: 41