Văn bản
Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tình trạng Tải về
1 Phieu dang ky Rb 16/2/2023 16/2/2023 Đang hiệu lực
2 Hướng dẫn viết mô tả giải pháp HT L13 10/2/2023 10/2/2023 Đang hiệu lực
3 Phiếu đăng ký dự thi HT L13 10/2/2023 10/2/2023 Đang hiệu lực
4 Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niê Nhi đồng toàn quốc lần thứ 19, năm 2023 26/12/2022 26/12/2022 Đang hiệu lực
5 Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh Về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi. 30/9/2022 30/9/2022 Đang hiệu lực
6 Kế hoạch số 145.KH-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh Tổ chức, triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học và công nghệ, tình hình thực tiễn của tỉnh cho 30/9/2022 30/9/2022 Đang hiệu lực
7 Quyết định đạt giải Cuộc thi 2022 5/9/2022 5/9/2022 Đang hiệu lực
8 32/KH-UBND Về việc tổ chức xét chọn và tôn vinh danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi" 28/2/2022 12/3/2022 Đang hiệu lực
9 Quy chế tôn vinh 11/11/2021 11/11/2021 Đang hiệu lực
10 Quyết định số 1521/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học và công nghệ, tình hình thực tiễn của tỉnh cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ 1/10/2021 1/10/2021 Đang hiệu lực
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5124382
Đang trực tuyến: 38