Tvấn ph.biện&GĐXH
Sáng ngày 24/6/2014, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lớp tập huấn “Kiến thức, kỹ năng về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội”. Tham dự lớp tập huấn có gần 100 học viên là đại diện lãnh đạo các Hội thành viên và thành viên Mạng lưới cộng tác viên chuyên gia tư vấn khoa học và công nghệ thuộc Liên hiệp Hội tỉnh.
24-06-2015  |  Xem chi tiết
Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ quan trọng và là thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.
13-05-2015  |  Xem chi tiết
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 501/QĐ-TTg về việc thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội.
22-04-2015  |  Xem chi tiết
Như chúng ta đã biết, từ thực tiễn cuộc sống, người xưa đã đúc kết những kinh nghiệm xuyên thời đại đó là tứ phi (phi nông bất ổn, phi thương bất hoạt, phi công bất phú, phi trí bất hưng) ngũ qui (qui nông tắc ổn, qui thương tắc hoạt, qui công tắc phú, qui trí tắc hưng, qui pháp tắc bình); kinh nghiệm này vẫn còn giá trị ứng dụng cho đến hiện nay, nhất là tại thời điểm mà nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, lấy công nghiệp hóa - hiện đại hóa là nội lực, hội nhập quốc tế là xu thế thời đại làm điều kiện hội đủ.
10-04-2015  |  Xem chi tiết
Năm 2014 là năm có nhiều sự kiện quan trọng đối với Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam).
25-02-2015  |  Xem chi tiết
Nói đến “công nghiệp hóa”, là nói đến quá trình chuyển đổi toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội, từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ, tạo ra năng suất lao động xã hội, giá trị tăng thêm ngày càng cao, nền kinh tế tăng trưởng ổn định. Nói cách khác, cùng với yếu tố tiến bộ khoa học công nghệ, sự phát triển công nghiệp có vai trò, ý nghĩa quan trọng, mang tính quyết định đối với sự nghiệp công nghiệp hóa.
13-01-2015  |  Xem chi tiết
Ngày 26/12/2014, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo “Sự tham gia của các tổ chức xã hội vào quá trình xây dựng văn bản luật, pháp lệnh và giám sát của Quốc hội. TS Trần Việt Hùng – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và TSKH Phan Xuân Dũng – Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì hội thảo.
06-01-2015  |  Xem chi tiết
03-11-2014  |  Xem chi tiết
Sáng 01/10/2014, tại khách sạn Thiên Ấn Riverside (thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), đã khai mạc Hội thảo Quốc gia “Định hướng phát triển và cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện đảo Lý Sơn” do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức.
21-10-2014  |  Xem chi tiết
Ngày 10-11/10/2014, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định cùng phối hợp tổ chức Hội thảo, tập huấn “Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 14/2014/QĐ-TTg và nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội” cho Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Chủ trì hội thảo, tập huấn do TS.Trần Việt Hùng – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; PGS.TS. Phạm Bích San – Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Tư vấn, phản biện và giám định xã hội Liên hiệp Hội Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bình Định.
13-10-2014  |  Xem chi tiết
   1    2    3    4    

THÔNG BÁO
 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017

 Quyết định 266/QĐ-BTC ngày 22/11/2016 V/v ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc tỉnh Quảng Ngãi năm 2017

 Quyết định số 184/QĐ-BTC ngày 18/8/2016 của Ban Tổ chức Cuộc thi phê duyệt danh sách các đề tài đạt giải trong Cuộc thi Sáng tạo TTN NĐ toàn quốc tỉnh Quảng Ngãi năm 2016

 Quyết định số 52/QĐ-BTC ngày 10/3/2016 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 10(2016-2017)

 Quyết định số 53/QĐ-BTC ngày 10/3/2016 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi năm 2016

 Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc hàng năm tỉnh Quảng Ngãi

 Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc hàng năm tỉnh Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1800097
Đang trực tuyến: 47