Phổ biến kiến thức
22-05-2019  |  Xem chi tiết
14-05-2019  |  Xem chi tiết
26-04-2019  |  Xem chi tiết
02-04-2019  |  Xem chi tiết
15-03-2019  |  Xem chi tiết
21-02-2019  |  Xem chi tiết
14-02-2019  |  Xem chi tiết
23-01-2019  |  Xem chi tiết
Kể từ tháng 8 năm 2017, Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi đã sử dụng mô hình can thiệp chuyên biệt bằng phương pháp TEACCH tại bệnh viện kết hợp sự tham gia can thiệp của gia đình và mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần tuyến xã phường cho 66 trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ được gia đình, người giám hộ của trẻ tự nguyện tham gia chương trình can thiệp.
18-12-2018  |  Xem chi tiết
12-12-2018  |  Xem chi tiết
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    

THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3565450
Đang trực tuyến: 47