Tư vấn, Phản biện & GĐXH
(Đăng lúc: 30/11/2020 10:28:45 AM)
Tư vấn, phản biện “Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Sáng ngày 27/11/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Tọa đàm Tư vấn, phản biện xã hội Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ông Huỳnh Văn Tố – Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh, chủ trì Tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm có ThS. Nguyễn Văn Tiếp – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi; TS.Trần Tùng Lâm - Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Tài chính Kế toán; CN.Bùi Ngọc Dưỡng - Trưởng Phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương (cơ quan lập Đề án); đại diện lãnh đạo Liên hiệp Hội, các Hội thành viên, các chuyên gia là thành viên Mạng lưới cộng tác viên chuyên gia tư vấn khoa học công nghệ thuộc Liên hiệp Hội.

Ông Huỳnh Văn Tố - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh, chủ trì tọa đàm

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Ông Huỳnh Văn Tố – Phó Chủ tịch Thường truực Liên hiệp Hội tỉnh nêu công nghiệp là ngành kinh tế quan trọng, những năm gần đây có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, trở thành ngành xuất khẩu chủ đạo với tốc độ tăng trưởng ở mức cao. Cơ cấu các ngành công nghiệp có sự chuyển biến tích cực, đã có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực trong giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng năng suất và nâng cao đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, nền công nghiệp nước ta thời gian qua phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ yếu phát triển theo mục tiêu ngắn hạn, thiếu tính bền vững; nội lực của ngành công nghiệp còn yếu phụ thuộc vào doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trình độ công nghệ còn lạc hậu, chậm được đổi mới; chất lượng sản phẩm, năng suất lao động ngành công nghiệp còn thấp; phát triển công nghiệp chưa gắng kết chặt chẽ với các ngành kinh tế khác; còn chú trọng vào lao động giá rẻ, chưa tận dụng tốt được lợi thế trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng. Hiệu quả hoạt động của đa số doanh nghiệp công nghiệp nhà nước thấp, nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn thua lỗ; hầu hết doanh nghiệp công nghiệp tư nhân trong nước là doanh nghiệp vừa và nhỏ; việc cơ cấu lại ngành công nghiệp thực hiện còn chậm; năng lực cạnh tranh, khả năng tham gia vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu còn rất hạn chế, sản xuất công nghiệp chủ yếu là gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng thấp; chưa có ngành công nghiệp mũi nhọn đóng vai trò dẫn dắt; nhiều ngành công nghiệp ưu tiên phát triển không đạt mục tiêu đề ra; công nghiệp hỗ trợ kém phát triển, tình trạng ô nhiễm môi trường từ phát triển công nghiệp ngày càng trầm trọng.

Đối với tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 2009 khi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt động tạo nên sự đột phá về phát triển công nghiệp, hiện nay công nghiệp đã chiếm tỷ trọng 47,8% trong cơ cấu GRDP của tỉnh, cao hơn rất nhiều so với bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên, phát triển công nghiệp của tỉnh trong thời gian qua thiếu tính ổn định, bền vững còn phụ thuộc rất nhiều vào Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Do đó, việc xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là cần thiết.

Đề án được biên soạn với 5 chương với nội dung: Thực trạng công nghiệp, cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp; quan điểm, mục tiêu, định hướng tái cơ cấu ngành công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; nội dung nhiệm vụ tái cơ cấu ngành công nghiệp; giải pháp và cơ chế chính sách chủ yếu; tổ chức thực hiện.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Tại Tọa đàm, các tham luận và ý kiến tư vấn, phản biện của các đại biểu tập trung phân tích về sự cần thiết xây dựng đề án; những kết quả ngành công nghiệp đạt được giai đoạn 2011 – 2020; lực lượng sản xuất; quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp tái cơ cấu ngành công nghiệp của tỉnh.  

Qua các báo cáo tham luận và các ý kiến trao đổi, đề xuất, tư vấn, phản biện của các chuyên gia, Liên hiệp Hội tổng hợp ý kiến gửi cho cơ quan xây dựng Đề án (Sở Công thương) nghiên cứu, xem xét chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Đề án.

Quang Tiên


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3852412
Đang trực tuyến: 39