Tin hoạt động >> Liên hiệp Hội
(Đăng lúc: 29/02/2020 03:41:14 PM)
Triển khai nhiệm vụ năm 2020
Quang cảnh Hội nghị
Vào chiều ngày 28/2/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành tổng kết nhiệm vụ năm 2019, triển khai phương hướng hoạt động năm 2020. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức.

Trong năm 2019, hệ thống tổ chức Liên hiệp Hội tiếp tục phát triển, không ngừng củng cố, kiện toàn, mở rộng địa bàn và phạm vi hoạt động. Đến nay đã có 22 Hội thành viên thuộc Liên hiệp Hội, với tổng số khoảng 20.000 hội viên. 

Liên hiệp Hội chủ động đăng ký làm việc, đề xuất, ký kết Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội với Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tham gia đề xuất một số cơ chế, chính sách triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các Kết luận của Ban Bí thư về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đề xuất, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong công tác chuyên môn, Liên hiệp Hội đã tổ chức thực hiện 30 cuộc tọa đàm; thực hiện tư vấn, thẩm định, phản biện xã hội theo phương pháp chuyên gia 20 chương trình, dự án đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh; các kết quả góp ý kiến tư vấn, phản biện đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố đánh giá cao, đạt chất lượng tốt, một số ý kiến phản biện có giá trị để lãnh đạo tỉnh nghiên cứu sử dụng.

Triển khai cho Hội thành viên, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đăng ký, đề xuất các đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai thực hiện trong năm 2020. Tổ chức thực hiện 06 cuộc hội thảo khoa học; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT chuyên Lê Khiết và THPT Trần Quốc Tuấn thành lập 02 đội thi để nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Robot tham gia Cuộc thi Sáng tạo Robot năm 2019 dành cho học sinh trung học phổ thông do Liên hiệp Hội TP. Đà Nẵng tổ chức. 

 
Video 05 Sự kiện và 05 hoạt động nổi bật của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật  tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

Liên hiệp Hội phối hợp với các hội thành viên tổ chức thực hiện nhiều hội nghị phổ biến kiến thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân. Tổ chức đánh giá xét chọn đề tài, giải pháp tham dự Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng lần thứ 4 và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11, xét chọn các đề tài, giải pháp đạt giải cao tham gia Cuộc thi và Hội thi toàn quốc. Kết quả: có 45 đề tài tham dự Cuộc thi, trong đó 25 đề tài đạt giải và 02 đề tài đạt giải Cuộc  thi toàn quốc (01 giải Nhì, 01 giải Khuyến khích); có 49 giải pháp tham dự thi Hội thi, trong đó 33 giải pháp đạt giải và 04 giải pháp đạt giải Hội thi toàn quốc (02 giải Ba, 02 giải Khuyến khích).
Trong năm 2020, Liên hiệp Hội đề ra 09 nhiệm vụ và giải pháp cơ bản: Công tác thể chế hóa, cụ thể hóa; Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Vận động, tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh, ngoài tỉnh, ngoài nước; Củng cố kiện toàn tổ chức và phát triển Hội; Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; 
Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống; Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng; Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và Thực hiện vai trò thành viên của các cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và một số hoạt động khác.

Phó Chủ tich UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Liên hiệp Hội đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, Liên hiệp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, năng động, thiết thực, chất lượng, hiệu quả của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh nhà. Xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh lớn mạnh, đảm bảo số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập; làm đầu mối vận động, thu hút, tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh, ngoài tỉnh và ở nước ngoài. Đổi mới toàn diện trên các lĩnh vực: nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật công nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chuyển giao công nghệ; công tác tổ chức hội thi và cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

BH


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3994514
Đang trực tuyến: 37