Sáng tạo kỹ thuật
(Đăng lúc: 09/01/2020 10:33:11 AM)
Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020 - 2025
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 Về việc phê duyệt Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020 - 2025”, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật được phân công tập hợp đội ngũ trí thức, các chuyên gia phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

Kế hoạch được đề ra với mục tiêu chung thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ ​quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, đóng góp vào quá trình thúc đẩy và nâng cao chất lượng, tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững của tỉnh. Tăng cường liên kết với các cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước. Thu hút vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân, các tập đoàn trong và ngoài nước cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước cho hoạt động khởi nghiệp của tỉnh.

Trong giai đoạn 2020-2025: Hỗ trợ phát triển 100 ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, trong đó 50 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (đã có sản phẩm). Thúc đẩy, hỗ trợ phát triển ít nhất 20 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 100 % các trường cao đẳng, đại học, 50 % các trường phổ thông trung học có kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hướng dẫn các sở, ban, ngành, các địa phương, các trường đại học, cao đẳng, các hiệp hội, cộng đồng khởi nghiệp triển khai thực hiện. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật được phân công tập hợp đội ngũ trí thức, các chuyên gia phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan với một số nôi dung cụ thể như: Tổ chức các cuộc thi, các buổi nói chuyện tuyên truyền về khởi nghiệp; Tổ chúc và tham gia các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng chương trình hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp....

BH

 

 

 

 

 

 

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3994569
Đang trực tuyến: 35