Tin tức-Sự kiện >> Tin hoạt động của Hội
(Đăng lúc: 29/05/2017 08:04:02 AM)
Chuẩn bị cho công tác chấm giải Hội thi và Cuộc thi
Ngày 26/05/2017 Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi đã có cuộc họp nhằm thống nhất Quy định chấm thi, xét giải thưởng, xét chọn dự thi toàn quốc và phân công nhiệm vụ Hội đồng giám khảo.

Tại cuộc họp, ông Huỳnh Văn Tố đã thay mặt Thường trực Ban tổ chức trình bày dự thảo Quy định về công tác chấm thi, xét giải thưởng và xét chọn tham dự Hội thi toàn quốc; Quy định về công tác chấm thi, xét giải thưởng và xét chọn tham dự Cuộc thi toàn quốc; Dự kiến thành phần, phân công nhiệm vụ và kế hoạch chấm thi của Hội đồng Giám khảo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 10 (Hội thi) và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2017 (Cuộc thi). Qua đó, Ban Tổ chức đã đưa ra các tiêu chí phân loại, đánh giá các giải pháp, đề tài dự thi và kế hoạch chấm giải cũng như phân công hội đồng giám khảo cho từng lĩnh vực cụ thể.

Toàn cảnh cuộc họp

Thời gian dự kiến cho việc chấm thi và xét giải thưởng Cuộc thi là đầu tháng 7/2017 và Hội thi là đầu tháng 8/2017, ngay sau khi kết thúc nhận hồ sơ dự thi. Phương thức chấm giải được quy định chặt chẽ nhằm nâng cao tính khách quan, tạo sự công bằng cho mọi tổ chức, cá nhân dự thi. Mỗi giải pháp, đề tài dự thi đều được chấm điểm dựa trên các tiêu chí đã ban hành thông qua các phiếu điểm độc lập, riêng cho từng thành viên giám khảo. 

Các thành viên Ban tổ chức tại cuộc họp đã góp ý phân tích, đề nghị bổ sung và sửa đổi một số điểm trong dự thảo nhằm làm rõ một số tiêu chí để việc chấm giải được chính xác, khách quan. Ngoài ra, các thành viên cũng thống nhất đề nghị thay thế một số thành viên hội đồng giám khảo cho phù hợp với lĩnh vực chấm thi, thay thế một thành viên tổ thư ký do chuyển công tác khác.

TS. Nguyễn Kim Hiệu - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi và Cuộc thi đã kết luận, ghi nhận các đóng góp và chỉ đạo khẩn trương hoàn chỉnh các quy định chấm, xét giải thưởng và mời các chuyên gia giám khảo Cuộc thi và Hội thi để sẵn sàng bắt tay vào công tác chấm giải ngay khi hết hạn nhận hồ sơ dự thi. Hiện tại Ban Tổ chức vẫn tiếp tục nhận hồ sơ dự thi Cuộc thi cho đến hết  tháng 6/2017 và hồ sơ dự thi Hội thi cho đến hết tháng 7/2017.

Nguyên Khoa


THÔNG BÁO
 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017

 Quyết định 266/QĐ-BTC ngày 22/11/2016 V/v ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc tỉnh Quảng Ngãi năm 2017

 Quyết định số 184/QĐ-BTC ngày 18/8/2016 của Ban Tổ chức Cuộc thi phê duyệt danh sách các đề tài đạt giải trong Cuộc thi Sáng tạo TTN NĐ toàn quốc tỉnh Quảng Ngãi năm 2016

 Quyết định số 52/QĐ-BTC ngày 10/3/2016 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 10(2016-2017)

 Quyết định số 53/QĐ-BTC ngày 10/3/2016 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi năm 2016

 Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc hàng năm tỉnh Quảng Ngãi

 Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc hàng năm tỉnh Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1799951
Đang trực tuyến: 86