Tvấn ph.biện&GĐXH
(Đăng lúc: 26/05/2016 04:54:42 PM)
Tư vấn, phản biện về phát triển kinh tế biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020
Sáng 26/05/2016, Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh đã tổ chức Hội thảo Tư vấn, phản biện và giám định xã hội “Dự thảo Đề án và Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XIX về nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020”. Tham dự Hội thảo có hơn 50 đại biểu đại diện cho trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh là Ủy viên Ban Chấp hành, đại diện lãnh đạo các Hội thành viên, một số cộng tác viên chuyên gia tư vấn khoa học và công nghệ trong hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh. TS Nguyễn Kim Hiệu Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu đề dẫn và chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 14 tham luận của các chuyên gia gửi trước bằng văn bản và nhiều ý kiến đóng góp từ các đại biểu tham dự. Các ý kiến đáng giá đều cho rằng Dự thảo Đề án và Nghị quyết đã được nghiên cứu một cách khoa học, chu đáo và có trách nhiệm, dựa trên cơ sở Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động số 15 của Tỉnh ủy khóa XVIII về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Tuy nhiên dự thảo cũng cần được rà soát, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung về một số nội dung để làm rõ quan điểm mở một số vấn đề cụ thể trước khi trình Ban Thường vụ và Tỉnh ủy.

Đại biểu trình bày tham luận TV,PB&GĐXH cho Dự thảo

Quảng Ngãi là tỉnh nằm trong vùng duyên hải miền Trung, có 130km bờ biển với 11.000 km2 vùng lãnh hải, hơn 48.000 km2 vùng đặc quyền kinh tế, 25 xã ven biển thuộc 6 huyện, thành phố. Song việc khai thác lợi thế trên ở địa còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Việc Tỉnh ủy cho chủ trương nghiên cứu, xây dựng đề án và ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo là đúng đắn và thực sự cần thiết, nhằm đánh thức tiềm năng, thế mạnh của một tỉnh ven biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong thời gian đến.

Nguyên Khoa


THÔNG BÁO
 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017

 Quyết định 266/QĐ-BTC ngày 22/11/2016 V/v ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc tỉnh Quảng Ngãi năm 2017

 Quyết định số 184/QĐ-BTC ngày 18/8/2016 của Ban Tổ chức Cuộc thi phê duyệt danh sách các đề tài đạt giải trong Cuộc thi Sáng tạo TTN NĐ toàn quốc tỉnh Quảng Ngãi năm 2016

 Quyết định số 52/QĐ-BTC ngày 10/3/2016 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 10(2016-2017)

 Quyết định số 53/QĐ-BTC ngày 10/3/2016 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi năm 2016

 Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc hàng năm tỉnh Quảng Ngãi

 Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc hàng năm tỉnh Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1799953
Đang trực tuyến: 88