Tvấn ph.biện&GĐXH
(Đăng lúc: 29/04/2016 03:19:18 PM)
Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội: “Dự thảo Đề án và Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XIX về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị giai đoạn 2016-2020”
Sáng ngày 29/4/2016, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội “Dự thảo Đề án và Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XIX về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị giai đoạn 2016-2020”. Ông Trần Tấn Châu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và TS. Nguyễn Kim Hiệu – Chủ tịch Liên hiệp Hội đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có gần 50 đại biểu đại diện cho trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh là Ủy viên Ban Chấp hành, đại diện lãnh đạo các Hội thành viên, một số cộng tác viên chuyên gia tư vấn khoa học và công nghệ trong hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh.

 Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Kim Hiệu cho rằng, hội thảo là dịp để đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia, cán bộ khoa học và kỹ thuật, cán bộ quản lý nằm trong hệ thống tổ chức của Liên hiệp Hội tỉnh phát huy vai trò của mình, đóng góp ý kiến, tư vấn phản biện xã hội nhằm trao đổi, góp ý kiến làm sáng tỏ một bước về cơ sở lý luận và thực tiễn việc đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động số 28-Ctr/TU và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XVIII về nhiệm vụ phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2010-2015; đồng thời làm rõ hiệu quả, tính khả thi trong việc xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ đột phá về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị giai đoạn 2016-2020 mà trong Dự thảo Đề án và Nghị quyết đã đưa ra.

 

TS. Nguyễn Kim Hiệu phát biểu khai mạc tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các tham luận tư vấn, phản biện, giám định xã hội tập trung vào các nội dung: phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, hạ tầng viễn thông, hạ tầng thủy lợi, hạ tầng cung cấp điện, hạ tầng văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời, các đại biểu thảo luận tư vấn, bổ sung, làm rõ thêm các nội dung Dự thảo Đề án và Nghị quyết đã đưa ra: Thực trạng về kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 và kết quả đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giai đoạn 2010-2015; Quan điểm, mục tiêu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025.

Các đại biểu đều thống nhất, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng xác định là nhiệm vụ đột phá, cần lưu ý đến công tác quản lý quy hoạch, giám sát chất lượng công trình và quản lý nguồn lực đầu tư. Đặc biệt, cần quan tâm đến các yếu tố ứng phó biến đổi khí hậu, đảm bảo công trình đạt hiệu quả và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Ông Trần Tấn Châu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng: “Các ý kiến tư vấn, phản biện, góp ý của các đại biểu tại Hội thảo có sự nghiên cứu về mặt lý luận, lý giải từ thực tế, rất có ý nghĩa và thiết thực để Liên hiệp Hội tỉnh tổng hợp, tham gia xây dựng cho Tỉnh ủy”.

Sau Hội thảo, Liên hiệp Hội tỉnh xem xét, tiếp thu các ý kiến và tổng hợp gửi Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham khảo để hoàn chỉnh Dự thảo Đề án và Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XIX về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị giai đoạn 2016-2020.

Tin, ảnh: BH


THÔNG BÁO
 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017

 Quyết định 266/QĐ-BTC ngày 22/11/2016 V/v ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc tỉnh Quảng Ngãi năm 2017

 Quyết định số 184/QĐ-BTC ngày 18/8/2016 của Ban Tổ chức Cuộc thi phê duyệt danh sách các đề tài đạt giải trong Cuộc thi Sáng tạo TTN NĐ toàn quốc tỉnh Quảng Ngãi năm 2016

 Quyết định số 52/QĐ-BTC ngày 10/3/2016 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 10(2016-2017)

 Quyết định số 53/QĐ-BTC ngày 10/3/2016 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi năm 2016

 Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc hàng năm tỉnh Quảng Ngãi

 Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc hàng năm tỉnh Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1799957
Đang trực tuyến: 92