Tvấn ph.biện&GĐXH
Ngày 08/9/2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội thảo Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội về Dự án Đầu tư Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất – Công nghệ và Môi trường. Dự Hội thảo có hơn 40 các chuyên gia khoa học - công nghệ - môi trường, đại diện các Sở, ban, ngành và đại diện một số Hội thành viên thuộc hệ thống tổ chức Liên hiệp Hội.
11-09-2017  |  Xem chi tiết
Sáng 23.8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội thảo Tư vấn phản biện và giám định xã hội Dự án "Quy hoạch xây dựng huyện Lý Sơn đến năm 2030". Dự hội thảo gồm hơn 40 chuyên gia trong các lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, du lịch, văn hóa; đại diện các Sở, ban, ngành và đại diện một số Hội thành viên thuộc hệ thống tổ chức Liên hiệp Hội. Ông Trần Tấn Châu - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, TS Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch Liên hiệp Hội, ông Huỳnh Văn Tố - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội đồng chủ trì Hội thảo.
23-08-2017  |  Xem chi tiết
Sáng ngày 22/06/2017, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội thảo Tư vấn, phản biện và giám định xã hội Dự án "Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025". TS. Nguyễn Kim Hiệu - Chủ tịch Liên hiệp Hội và ông Huỳnh Văn Tố - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội chủ trì Hội thảo.
22-06-2017  |  Xem chi tiết
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 về việc Phê duyệt danh mục chương trình, quy hoạch, đề án, dự án, cơ chế chính sách quan trọng đầu tư phát triển hằng năm của tỉnh giai đoạn 2017-2020 cần thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
17-01-2017  |  Xem chi tiết
Sáng 23/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội “Dự thảo Đề án và Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XIX về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020”. Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở ngành có liên quan, đại diện lãnh đạo các Hội thành viên và một số cộng tác viên chuyên gia tư vấn khoa học và công nghệ trong hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh
24-06-2016  |  Xem chi tiết
Sáng 26/05/2016, Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh đã tổ chức Hội thảo Tư vấn, phản biện và giám định xã hội “Dự thảo Đề án và Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XIX về nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020”. Tham dự Hội thảo có hơn 50 đại biểu đại diện cho trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh là Ủy viên Ban Chấp hành, đại diện lãnh đạo các Hội thành viên, một số cộng tác viên chuyên gia tư vấn khoa học và công nghệ trong hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh. TS Nguyễn Kim Hiệu Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu đề dẫn và chủ trì Hội thảo.
26-05-2016  |  Xem chi tiết
Sáng ngày 29/4/2016, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội “Dự thảo Đề án và Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XIX về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị giai đoạn 2016-2020”. Ông Trần Tấn Châu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và TS. Nguyễn Kim Hiệu – Chủ tịch Liên hiệp Hội đồng chủ trì Hội thảo.
29-04-2016  |  Xem chi tiết
Ngày 22/7/2015 vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội thảo khoa học tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với mục đích là phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn, nhất là các chuyên gia, các cán bộ khoa học và kỹ thuật, cán bộ quản lý trong hệ thống các tổ chức của Liên hiệp Hội tỉnh nhằm góp ý, tư vấn, phản biện và giám định xã hội làm sáng tỏ về lý luận và thực tiễn một số vấn đề quan trọng trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX. Sau đây, xin giới thiệu một vài nội dung chủ yếu do các đại biểu tham gia hội thảo đã thảo luận, thống nhất và kiến nghị cần xem xét, chỉnh sửa.
15-10-2015  |  Xem chi tiết
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa thống nhất chủ trương về việc hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các Hội thành viên tại Công văn số 4461/UBND-VX ngày 07/9/2015.
05-10-2015  |  Xem chi tiết
Sáng ngày 22/7/2015, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Hội thảo do Tiến sĩ Nguyễn Kim Hiệu – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, tham dự Hội thảo có hơn 50 đại biểu đại diện cho trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh là Ủy viên Ban Chấp hành, đại diện lãnh đạo các Hội thành viên, một số cộng tác viên chuyên gia tư vấn khoa học và công nghệ trong hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh.
23-07-2015  |  Xem chi tiết
  1    2    3    4    

THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1854374
Đang trực tuyến: 112