Giới thiệu
Sáng ngày 31-10, Hội Di sản Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015- 2020. Dự Đại hội có ông Lê Văn Sáu- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng hơn 80 hội viên Hội Di sản Văn hóa tỉnh.
20-12-2016  |  Xem chi tiết
Sau khi chia tách tỉnh tháng 7/1989, trong bộn bề công việc của ngành xây dựng những ngày đầu, chúng ta vẫn không quên công tác của Hội Xây dựng. Từ đầu năm 1990, đại diện ngành đã có công văn đề nghị UBND tỉnh và Trung ương Hội Xây dựng Việt Nam cho thành lập Ban vận động thành lập Hội Xây dựng Quảng Ngãi. Tháng 5/1991, Trung ương Hội đã có công văn gửi UBND tỉnh chỉ định 4 đồng chí vào Ban vận động thành lập Hội Xây dựng Quảng Ngãi vàđãđược UBND tỉnh chấp thuận và cho phép chuẩn bị Đại hội lần thứ I vào tháng 9/1992. Đến tháng 6/1993, Đại hội Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I tiến hành trong không khí phấn khởi của những người làm công tác xây dựng của tỉnh nhà.
20-12-2016  |  Xem chi tiết
Hội Thủy lợi Quảng Ngãi là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tập thể, cá nhân làm công tác quản lý nhà nước, tư vấn, xây dựng, khai thác các hệ thống công trình thủy lợi, sản xuất kinh doanh vật tư, trang thiết bị thuộc chuyên ngành thủy lợi - thủy điện; là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi và là thành viên của Hội Thủy lợi Việt Nam.
20-12-2016  |  Xem chi tiết
Hội Tin học Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/1994 của UBND tỉnh, là tổ chức tự nguyện của những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, phổ biến, ứng dụng công nghệ thông tin và những người quan tâm đóng góp hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển công nghệ thông tin trong tỉnh. Mục đích của Hội là tập hợp lực lượng để góp phần đẩy mạnh nghiên cứu, phổ biến, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
20-12-2016  |  Xem chi tiết
Hội Sinh vật cảnh (SVC) được thành lập tại Quyết định số 1056/QĐ-UB ngày 17/6/1994 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; là tổ chức quần chúng, thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam.
20-12-2016  |  Xem chi tiết
Ngày 10/01/1994, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-UB về việc thành lập Hội Khoa học Kinh tế (KHKT) tỉnh Quảng Ngãi. Là tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp những người làm kinh tế trong tỉnh, tự nguyện gia nhập hội và tham gia các hoạt động của Hội với mục đích cùng nhau tiến hành các hoạt động khoa học, góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà. Hội KHKT tỉnh Quảng Ngãi là thành viên của Hội KHKT Việt Nam và là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
20-12-2016  |  Xem chi tiết
Hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi là tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp đặc thù dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, là thành viên của UBMTTQVN tỉnh, thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Hội được UBND tỉnh Quảng Ngãi thành lập năm 1995 tại Quyết định số 1906/QĐ-UB ngày 25/11/1995.
20-12-2016  |  Xem chi tiết
Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi được thành lập năm 1997 theo Quyết định số 470/QĐ-UB ngày 01/3/1997 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Hội hoạt động trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam và theo Điều lệ Hội đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 27/10/2006. Hội Nghề cá tỉnh được sự bảo trợ và chịu sự quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Nghề cá Việt Nam; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
20-12-2016  |  Xem chi tiết
Nhằm đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi thực tế của ngành Y tế tỉnh nhà, cùng với nguyện vọng của đông đảo cán bộ, nữ hộ sinh (NHS) trong công tác chăm sóc sức khỏe (CSSK) cộng đồng nói chung và CSSK sinh sản nói riêng. Được sự quan tâm trực tiếp của sở, ban, ngành, Hội NHS Trung ương và UBND tỉnh Quảng Ngãi, Hội Nữ hộ sinh tỉnh Quảng Ngãi được phép thành lập theo Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 14/9/1998 của UBND tỉnh, với số hội viên ban đầu là 272 người.
20-12-2016  |  Xem chi tiết
Hội KHKT Cầu đường tỉnh Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 04/TCCĐ ngày 14/4/1997 của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam và Quyết định số 2170/QĐ-UB ngày 24/7/1997 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
19-12-2016  |  Xem chi tiết
  1    2    3    

THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1854355
Đang trực tuyến: 93