Văn bản
Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tình trạng Tải về
1 Thông báo kéo dài thời gian nộp hồ sơ tham dự Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng lần thứ 5 (2019-2020) 15/5/2020 15/5/2020 Đang hiệu lực
2 180/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030 7/2/2020 7/2/2020 Đang hiệu lực
3 Kế hoạch "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2020 - 2025" 9/1/2020 9/1/2020 Đang hiệu lực
4 156/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa đất nước. 19/12/2019 19/12/2019 Đang hiệu lực
5 294/BTC-HT Quyết định phê duyệt giải pháp đạt giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 11 (2018-2019) 29/8/2019 30/8/2019 Đang hiệu lực
6 52-KL/TW Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 1/7/2019 1/7/2019 Đang hiệu lực
7 03/CT-UBND Chỉ thị Đẩy mạnh việc tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi 16/1/2019 16/1/2019 Đang hiệu lực
8 1185/QĐ-LHHVN Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng toàn quốc lần thứ 15 (năm 2018-2019) 16/11/2018 30/11/2018 Đang hiệu lực
9 Quyết định 287/QĐ-BTC ngày 09/11/2018 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi V/v điều chỉnh mức tiền thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 11 (2018-2019) 17/10/2018 17/10/2018 Đang hiệu lực
10 Quyết định số 173/QĐ-BTC ngày 12/6/2018 của Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 4 (2018-2019) 17/10/2018 17/10/2018 Đang hiệu lực
  1    2    3    4    5    6    7    8    

THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3565613
Đang trực tuyến: 101