Văn bản >> Văn bản UNBD tỉnh
Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tình trạng Tải về
1 389/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 31/12/2016 31/12/2016 Đang hiệu lực
2 346/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc hàng năm tỉnh Quảng Ngãi 7/3/2016 7/3/2016 Đang hiệu lực
3 183/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc hàng năm tỉnh Quảng Ngãi 28/1/2016 28/1/2016 Đang hiệu lực
4 06/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi 6/1/2016 6/1/2016 Đang hiệu lực
5 4986/UBND-VX Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các Hội thành viên. 28/9/2015 28/9/2015 Đang hiệu lực
6 4461/UBND-VX Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Ngãi và các Hội thành viên 7/9/2015 7/9/2015 Đang hiệu lực
7 600/QĐ-UBND Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công nhận kết quả bầu cử các chức danh lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 27/4/2015 27/4/2015 Đang hiệu lực
8 2088/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2014 25/12/2013 25/12/2013 Đang hiệu lực
9 02/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý nhà nước đối với hội hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 9/1/2013 30/1/2013 Đang hiệu lực
10 970/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi và xác định cơ chế phối hợp giữa liên hiệp các Hội Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với các hội thành viên 29/6/2012 29/6/2012 Đang hiệu lực
  1    2    

THÔNG BÁO
 Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017

 Quyết định 266/QĐ-BTC ngày 22/11/2016 V/v ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc tỉnh Quảng Ngãi năm 2017

 Quyết định số 184/QĐ-BTC ngày 18/8/2016 của Ban Tổ chức Cuộc thi phê duyệt danh sách các đề tài đạt giải trong Cuộc thi Sáng tạo TTN NĐ toàn quốc tỉnh Quảng Ngãi năm 2016

 Quyết định số 52/QĐ-BTC ngày 10/3/2016 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 10(2016-2017)

 Quyết định số 53/QĐ-BTC ngày 10/3/2016 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi năm 2016

 Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc hàng năm tỉnh Quảng Ngãi

 Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc hàng năm tỉnh Quảng Ngãi

LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1737937
Đang trực tuyến: 21